7 mln euro na województwo

Polskie samorządy w ciągu najbliższych trzech lat mogą otrzymać z funduszy strukturalnych UE 140 mln euro na budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Środki mają zostać przeznaczone m.in. na otwieranie punktów dostępu do Internetu, gminnych punktów informacji, kładzenie łącz światłowodowych. Jak wyliczył Podsekretarz Stanu Wojciech Szewko, na województwo przypadnie ok. 7 mln euro.

Jednostki samorządowe, które chcą uzyskać środki na budowę społeczeństwa informacyjnego muszą przygotować i zarejestrować wnioski sygnalne.

Wojciech Szewko zadeklarował podczas konferencji "Polska w społeczeństwie informacyjnym. Polska w e-Europie", odbywającej się w Białymstoku, że jego resort zamierza nawiązać współpracę z firmami, które piszą wnioski o tego typu dotacje oraz tworzą projekty telekomunikacyjne, aby pomóc samorządom.

Problemem dla samorządów może być wniesienie wkładu własnego w inwestycję. Prawdopodobnie będą przerzucać ten obowiązek na przedsiębiorstwa prywatne, które w drodze przetargu otrzymają zlecenie na wykonanie danego projektu.


Zobacz również