7% standardowej stopy

OECD opublikowała raport o wartości ustandaryzowanej stopy bezrobocia w 27 krajach członkowskich - 15 krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz Kanadzie, USA, Australii, Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Czechach, Węgrzech, Norwegii, Polsce, Słowacji i Szwajcarii.

Ustandaryzowana stopa bezrobocia w tych krajach wzrosła do 7% w październiku br. - o 0,1 punktu proc. względem ub. miesiąca i o 0,3 punktu proc. wobec sytuacji sprzed roku. W strefie euro ustandaryzowana stopa bezrobocia wzrosła do 8,4%, odsetek osób bez pracy był zatem o 0,1% większy niż w poprzednim miesiącu i o 0,4% niż w roku poprzednim. Ustandaryzowana stopa bezrobocia dla Stanów Zjednoczonych wynosiła w październiku 5,7%, o 0,1 punktu proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 0,3 punktu więcej niż przed rokiem. Ten sam odsetek w Japonii wynosił 5,5%, odpowiednio o 0,1 punktu proc. więcej niż przed miesiącem i 0,1% więcej niż przed rokiem. W ciągu 12 miesięcy do października br. odsetek bezrobocia we Francji wzrósł z 8,5% do 8,8%, w Niemczech z 7,9% do 8,3%, w Kanadzie z 7,4% do 7,6%.

Polska według danych posiadanych przez OECD jest wśród badanych państw krajem o najwyższej stopie standardowej bezrobocia (19,7% na koniec drugiego kwartału, o 0,7 punktu proc. więcej niż na koniec pierwszego kwartału; druga pod względem liczby "ustandaryzowanych" bezrobotnych Słowacja odnotowała w tym samym przedziale czasu spadek z 18,7% do 18,5%). Krajem o najniższej ustandaryzowanej stopie bezrobocia był Luksemburg (2,6%) i Austria (4,1%). 5% i poniżej miały jeszcze Szwecja (5%), Portugalia (4,9%, wzrost w porównaniu z ub. miesiącem o 0,1 punktu proc.), Irlandia (4,4%), Dania (4,7%)

Standardowa stopa bezrobocia powstaje na podstawie definicji 13 Konferencji Statystyków Pracy. Bezrobotny w tym ujęciu, to zdolna do pracy osoba w wieku produkcyjnym, która nie pracuje pomimo chęci pracy i podejmowanych działań w kierunku podjęcia pracy. Przyjęcie ustandaryzowanej definicji pomaga w porównaniu rynków pracy, ponieważ definicje w poszczególnych krajach niekiedy znacząco odbiegają od siebie.