7 wyzwań związanych ze zmianą stawek VAT

Z początkiem 2011 roku wchodzi w życie zmieniona ustawa o podatku VAT. Zaczynają również obowiązywać nowe stawki podatkowe. Zmiana stawek VAT może przynieść przedsiębiorcom więcej wyzwań, niż można przypuszczać. Prezentujemy siedem największych i najpilniejszych kwestii do rozwiązania przed styczniem przyszłego roku.

Z punktu widzenia przedsiębiorców zmiana stawek podatku VAT wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szeregu zmian - m.in. w zakresie systemów informatycznych, cenników, materiałów informacyjnych, a wreszcie na poziomie sprawozdawczości finansowej. Przedstawiciele firmy Sage przeanalizowali najważniejsze, konieczne do przeprowadzenia zmiany. "Poddaliśmy analizie kwestię zmiany stawek VAT próbując spojrzeć na nią okiem przedsiębiorcy. Okazuje się, że planowana przez Ministra Finansów nowelizacja ustawy o VAT niesie ze sobą wiele zagrożeń i prawdziwych wyzwań, których rozwiązanie uderzy po kieszeni każdego przedsiębiorcę. Wydaje się, że kilka naszych wniosków może być niezwykle ważnych" - mówi Bogdan Zatorski, kierownik działu konsultingu w firmie Sage. Pierwszym i najważniejszym wnioskiem jest przede wszystkim opracowanie szczegółowego planu zmian. Stosowny projekt dostosowawczy powinien również gwarantować dostęp do określonych zasobów - finansowych i kadrowych. "Do nowych realiów podatkowych nie da się przygotować firmy w krótkim okresie czasu. Prace przygotowawcze dotyczą kilku obszarów i będą związane z kosztami, dlatego warto je umiejętnie zaplanować" - podkreśla Bogdan Zamorski. Jego zdaniem kluczowe jest też odpowiednie dostosowanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

7 największych wyzwań związanych ze zmianą stawek VAT to:

1. Zaplanowanie prac dostosowawczych

Według specjalistów firmy Sage bez aktualizacji systemów i dostosowania ich do nowych wymogów prawnych pracownicy działów finansowych oraz niektórzy pracownicy obszarów kadr, płac i gospodarki magazynowej nie będą mogli w ogóle wykonywać swojej pracy. Warto zaplanować prace dostosowawcze, uwzględniając testy nowych rozwiązań, szkolenia pracowników oraz pracę w okresie przejściowym. Przy planowaniu działań modernizacyjnych warto również dokonać przeglądu kontraktów z dostawcami systemów wspierających zarządzanie.

2. Przegląd umów z kontrahentami

Warto również dokonać przeglądu kontraktów z klientami i dostawcami. Dostosowanie umów i porozumień cenowych z kontrahentami może okazać się poważnymi wyzwaniem m.in. dla firm posiadających dużą liczbę klientów. Według ekspertów w trudnej sytuacji znajdą się firmy telekomunikacyjne, które mają obowiązek informowania klientów o zmianie cenników. Wymóg ten oznacza dla nich istotny koszt, który powinien zostać uwzględniony na etapie planowania prac dostosowawczych.

3. Kasy i urządzenia fiskalne

W Polsce funkcjonuje ponad 1,5 mln kas fiskalnych. Wszystkie muszą zostać dostosowane do zmian stawek podatku VAT. Podobnego dostosowania wymagać może oprogramowanie sterujące wydrukami paragonów. Alternatywnym rozwiązaniem jest zakup nowych kas fiskalnych. Oba rozwiązania wymagają jednak określonych nakładów.

4. Aktualizacja cenników

Według autorów raportu nowe stawki podatku VAT wymuszą zmiany w cennikach wielu firm - stawki podatkowe mają bowiem znaczny wpływ na politykę kształtowania cen brutto. Wobec tego konieczne będzie m.in. przeprowadzenie określonych przygotować w działach handlowych w relatywnie krótkim czasie. Nowe cenniki muszą wejść w życie już pierwszego dnia sprzedaży w przyszłym roku.

5. Aktualizacja materiałów informacyjnych

Zmiana cen oznacza w praktyce również konieczność produkcji nowych materiałów wspomagających sprzedaż - m.in. folderów reklamowych, katalogów, cenników i innego rodzaju materiałów marketingowych.

6. Nowa sprawozdawczość podatkowa

Eksperci podkreślają również, że zmiana stawek podatkowych oznacza konieczność utworzenia nowego układu rejestrów VAT. Wiążą się z tym również zmiany w deklaracjach podatkowych. Za tym z kolei idzie konieczność odpowiedniego dostosowania oprogramowania biznesowego. Użytkownicy niezaktualizowanych systemów nie będą mogli dokonywać korekt deklaracji podatkowych za okresy przed 2011 rokiem.

7. Przypadki niestandardowe

Dodatkowe problemy powodować mogą niejasności dotyczące m.in. korekt faktur dotyczących sprzedaży w 2010 roku, wystawiania faktur do paragonów z okresu obowiązywania poprzednich stawek VAT, czy rozliczaniem faktur zaliczkowych - płatnych częściowo w 2010, a częściowo w 2011 roku.

Opracowanie na podstawie materiałów firmy SageCzytaj też:

Po wirtualizacji w serwerowniach nadszedł czas na wirtualizację komputerów

IBM zapowiada nowe możliwości platformy analitycznej Cognos

Rosyjski gigant usług outsourcingu IT wchodzi do Polski