707 milionów do wzięcia

W 2004 roku Polska może starać się o 707 mln euro na dofinansowanie projektów z unijnego Funduszu Spójności.

Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska, 271,8 mln euro z tej puli pochłoną projekty, które są kontynuacją przedsięwzięć funduszu ISPA, a projekty nowe mogą otrzymać 435,2 mln euro.

Komisja Europejska otrzymała od Ministerstwa Środowiska pierwszych 35 projektów pod koniec sierpnia br. 31 projektów dotyczy inwestycji infrastrukturalnych w gospodarce wodno - ściekowej, 3 - gospodarki odpadami i jeden ochrony powietrza. Łączna wartość projektów to 467,7 mln euro, czyli 107% sumy na ochronę środowiska.

Zobacz również:

  • Jakie zanieczyszczenia w domu zagrażają zdrowiu i jak się ich pozbyć?

Najwięcej wniosków przygotowano w województwie śląskim (10), na drugim miejscu znalazło się województwo łódzkie (5 wniosków).

Fundusz Spójności zajmuje się finansowaniem przede wszystkim działań z zakresu ochrony środowiska i rozwoju komunikacyjnych systemów transeuropejskich.