82% firm zamierza korzystać z funduszy UE na innowacyjność

Najważniejszym unijnym programem w tym zakresie jest Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka (PO IG) skierowanym właśnie do przedsiębiorców, zamierzających realizować innowacyjne projekty, wdrożenia czy też pracować nad rozwojem i badaniami nad nowoczesnymi technologiami - szczególnie technologiami IT i telekomunikacyjnymi.

W ramach programu PO IG dostępne będzie w latach 2007-2013 wsparcie w wysokości ponad 9,7 mld euro z przeznaczeniem na realizacje inwestycji przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki oraz polskich przedsiębiorców. Jest to trzeci co do wielkości unijny program operacyjny oraz najważniejszy z punku widzenia przedsiębiorców.

W związku z powyższym członkowie Business Centre Club zadano kilka podstawowych pytań z zakresu "funduszy UE na innowacyjność". Wyniki ankiety poniżej:

1. Czy korzystali już państwo w przeszłości z funduszy unijnych?

tak - 34%

nie - 66%

2. Czy korzystają państwo aktualnie z funduszy unijnych na innowacyjność?

tak - 21%

nie - 79%

3. Czy w państwa przedsiębiorstwach jest potrzeba korzystania z funduszy unijnych na innowacyjność?

tak - 89%

nie - 11%

4. Czy zamierzają państwo ubiegać się o fundusze unijne na w/w cele?

tak - 82%

nie - 18%

5. Czy wiedzą państwo, jakie należy w tym celu podjąć kroki? Gdzie się zgłosić?

Jak to załatwiać?

tak - 71%

bardzo słabo - 22%

nie - 7%

6. Czy dostępna na rynku informacja na temat funduszy unijnych jest wystarczająca?

tak - 33%

nie - 67%

7. Czy maksymalne wykorzystanie dostępnych dla Polski funduszy unijnych powinno być priorytetowe?

tak - 94%

nie - 6%

8. Czy działania informacyjne prowadzone przez odpowiednie instytucje są zadowalające?

tak - 16%

nie - 84%

9. Czy wg państwa istnieje potrzeba prowadzenia systematycznej kampanii promocyjno-informacyjnej w tym obszarze?

tak - 88%

nie - 12%

10. Jaka wg państwa jest świadomość przedsiębiorców w zakresie możliwości oraz pozyskiwania funduszy unijnych?

zadowalająca - 18%

nieduża - 72%

bardzo słaba - 10%

Z publikowanych raportów Komisji Europejskiej widać, iż Polska zajmuje niestety jedno z ostatnich miejsc w UE w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, dostępnych usług elektronicznych, czy wykorzystania Internetu (w tym aspekcie jesteśmy tylko przed Bułgarią). Z tym samych badań wiemy, iż w 40% wzrost produktywności pracy jest obecnie związany z użyciem nowych technologii. Jeśli Polska ma być krajem nowoczesnym, w którym młodzi ludzie chcą żyć i budować swoją przyszłość, musimy stworzyć odpowiednie warunki i klimat dla maksymalnego wykorzystania funduszy unijnych na innowacyjność, gdyż prawdopodobnie taka sytuacja oraz wielkość dostępnych środków już się więcej nie powtórzy. I to jest dla nas kierunek priorytetowy.

Źródło - BCC