9 łat, 19 luk - sierpniowe biuletyny bezpieczeństwa Microsoftu

Microsoft opublikował najnowszy pakiet uaktualnień dla swoich produktów. Spośród dziewięciu udostępnionych przez firmę patchy pięć ma status "krytycznych".

Najnowsze biuletyny bezpieczeństwa eliminują łącznie 19 luk w różnych produktach firmy, w tym w systemach Windows 2000/XP/Vista, platformie .Net Framework, pakiecie biurowym Office oraz w Microsoft Visual Studio, Microsoft ISA Server, Microsoft BizTalk Server i Remote Desktop Client for Mac.

Łaty krytyczne usuwają luki, które mogłyby umożliwić zdalne uruchomienie kodu na atakowanej maszynie. Pozostałe łaty, oznaczone jako ważne - jest ich cztery - usuwają dziury grożące zdalnym uruchomieniem kodu (o mniejszym stopniu zagrożenia), podniesieniem uprawnień lub umożliwieniem przeprowadzenia ataków typu DDoS.

Więcej informacji: Microsoft