90% młodych korzysta z sieci

Z internetu korzysta w Unii Europejskiej aż dziewięć na dziesięć młodych osób. 95% z nich uzywa telefonów komórkowych. Takie wyniki przynosi najnowsze badanie młodzieży, przeprowadzone w dziewięciu krajach Europy i Quebecu.

Internet jest przez osoby w wieku 12 - 18 lat używany najczęściej do wyszukiwania informacji (90%), rozmowy z przyjaciółmi (70%), wysyłania maili (69%), ściągania plików muzycznych, filmowych (60%), słuchania muzyki (67%). Spośród osób ściągających różnego rodzaju dokumenty z internetu 48% jest świadomych, że jest to często działanie nielegalne, ale nadal ma zamiar tak postępować.

Młodzi Europejczycy deklarują, że częściej od oglądania telewzji grają w gry na komputerze (64%) oraz konsolach (52%). Te drugie największą popularnością cieszą się w Wielkiej Brytanii (66%). Co ciekawie najwięcej osób grających na komputerze (75%) jest w Polsce.

Młodzież biorąca udział w badaniu twierdzi też, że nigdy (47%) lub rzadko kiedy (22%), decyduje się na spotkanie z osobą poznaną w sieci.

We wszystkich dziewięciu krajach europejskich i w Quebecu internet używany jest częściej w domu niż w szkole. 81% młodzieży deklaruje, że posługuje się nim w domu (największy odsetek jest w Danii i Quebecu: 95%, a najmniejszy w Grecji: 64%). Średnio 38% korzysta z Internetu codziennie, najwięcej w Estonii: 65%, w Polsce 48%, Grecji tylko 8%. Wiele razy w ciągu tygodnia z sieci korzysta 30% badanych. 67% europejskiej młodzieży twierdzi, że w domu dysponuje stałym łączem (Polska: 56%, Estonia: 90%, Grecja: 31%).

Projekt Mediappro wspierany przez Komisję Europejską został przeprowadzony na próbie 9000 młodych ludzi w dziewięciu krajach europejskich (Belgia, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Polska, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy) oraz w Quebecu, największej prowincji Kanady.

W Polsce projekt Mediappro prowadzony był przez Polski Portal Edukacyjny www.interklasa.pl.

Więcej: Interklasa