A po awarii choćby potop

Osoby zarządzające infrastrukturą informatyczną w ponad połowie europejskich firm nie są przygotowane na sytuację awaryjną i nie wykorzystują szans pozwalających obniżyć koszty funkcjonowania IT.

Jak wynika z badań firmy Taylor Nelson Sofres, przeprowadzonych na zlecenie Unisys, aż 54% europejskich firm nie posiada formalnego planu BC/DR (Business Continuity/Disaster Recovery), który obejmowałby całość infrastruktury informatycznej, 18% zaś w ogóle nie ma planu awaryjnego zapewniającego ciągłość działania.

Badanie miało na celu analizę wpływu inwestycji technologicznych na kondycję rynkową firm. Najważniejszymi wyzwaniami dla kierowników działów IT okazały się: koszty, bezpieczeństwo i zapewnienie zgodności procedur obowiązujących w firmie z wymogami zewnętrznymi.

67% szefów działów IT nie potrafiła wyliczyć wartości utraty danych z serwerów, a 77% nie potrafiło określić, jaki wpływ miałoby odłączenie lub dodanie serwerów do istniejącej infrastruktury informatycznej. Jedna trzecia zaś nie testowała procedur na wypadek awarii, albo nie pamięta, czy kiedykolwiek takie testy przeprowadzała.

„Jest oczywiste, że wielu organizacjom nie udało się jeszcze ocenić wartości, jaką wnoszą systemy IT do ich firm. Wiele z tych organizacji jest całkowicie uzależnionych od swoich systemów informatycznych, obsługujących krytyczne dla nich operacje. Dlatego, absolutną koniecznością jest, aby systemy te miały, odpowiednie w stosunku do potrzeb przedsiębiorstw, procedury zapewniające ciągłość działania. Przywracanie funkcjonalności systemów po awariach jest kwestią pracowników wykorzystujących technologie i procedury w taki sposób, by zapewnić odpowiedni poziom usług, który jest niezbędny do prowadzenia dalszej działalności. Istotne jest, aby firmy znalazły czas na określenie, co potrzebują chronić w pierwszej kolejności i w jaki sposób chcą to osiągnąć. Doświadczenie pokazuje, że standaryzacja może pełnić podstawową rolę w procesie utrzymywania systemów informatycznych i biznesu w ciągłym działaniu" - skomentował badanie Tony Lock, szef analiz w Bloor Research.

Badanie zostało opracowane na podstawie rozmów z 200 dyrektorami ds. informatyki i z dyrektorami finansowymi z firm zatrudniających ponad 500 osób, we Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Portugalii, Wlk. Brytanii i we Włoszech.


Zobacz również