ACTA: opinia Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Dzisiaj Polska podpisała w Tokio porozumienie ACTA. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wydał właśnie oświadczenie na temat tego kontrowersyjnego dokumentu.

Podpisanie kontrowersyjnej umowy handlowej ACTA (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement) dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi spotkał się m.in. z krytyką społeczności Mozilli. Oświadczenie w tej sprawie opublikował też właśnie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Wynika z niego, że Związek zdecydowanie popiera inicjatywy i działania prawne mające na celu ochronę praw własności intelektualnej w Internecie, lecz jest też zdecydowanie przeciwny tworzeniu rozwiązań, które budzą wątpliwości prawne. Tych, jak z pewnością już zdążyliście się przekonać, jest w ACTA niestety ogromna ilość.

"Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi powoduje liczne kontrowersje, które dotyczą trybu jej procedowania oraz ostatecznego brzmienia, w jakim została przyjęta przez Radę UE oraz Parlament UE" - czytamy w oświadczeniu.

IAB Polska przypomina też, że jeszcze w maju 2011 roku apelował do posłów Parlamentu Europejskiego, aby poparli wniosek, który pozwoliłby na skierowanie porozumienia ACTA do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościowi celem zaopiniowania, czy jest ono zgodne z prawem Unii Europejskiej.

IAB Polska zwraca uwagę na następujące wątpliwości prawne, które dotyczą:

a) ogólnych stwierdzeń ACTA w zakresie warunków utrzymania przez daną Stronę Porozumienia systemu przewidującego ograniczenie odpowiedzialności dostawców usług internetowych (art. 27 ust. 2 ACTA, przypis Nr 13);

b) obowiązku Strony Porozumienia w zakresie wspierania tzw. wspólnych wysiłków przedsiębiorców na rzecz skutecznego zwalczania naruszeń praw związanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub pokrewnych, o którym mowa w treści art. 27 ust. 3 ACTA;

c) warunków udostępniania sądom oraz tzw. "właściwym organom" danych osobowych osób fizycznych (art. 11 ACTA oraz art. 27 ust. 4 ACTA);

d) zasad liczenia odszkodowania należnego dysponentom praw własności intelektualnej (art. 9 ACTA);

e) przedmiotu i zakresu współpracy międzynarodowej, o której mowa w treści art. 33 ACTA;

f) trybu procedowania Porozumienia ACTA, które zostało skonsultowane tylko i wyłącznie z wybranymi przez MKiDN organizacjami oraz podmiotami;

g) konieczności dokonania zmian w prawie UE i prawie krajowym w związku z podpisaniem ACTA.

Wskazuje na konieczność ich wyjaśnienia w trybie debaty eksperckiej, gdyż tylko to "pozwoli na usunięcie powstałych w związku z treścią ACTA niejasności co zapewni stabilne otoczenie prawne dla wykonywania i podejmowania działalności gospodarczej w sektorze branży internetowej".


Zobacz również