ACTA - organizacje pozarządowe nawołują do sprzeciwu

Międzynarodowe zrzeszenie organizacji pozarządowych opublikowało list otwarty, skierowany do Parlamentu Europejskiego. List dotyczy porozumienia Anti-Counterfeiting Trade Agreement, będącego przedmiotem tajnych negocjacji międzyrządowych. Autorzy listu apelują do Unii Europejskiej o wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych w ACTA ustaleń, które mogą - wg krytyków porozumienia - znacznie ograniczyć swobodę korzystania z Internetu.

Zobacz też: ACTA w Polsce

Pod listem otwartym podpisały się jak dotąd takie organizacje jak Free Software Foundation, Electronic Frontier Foundation i EDRi (zrzeszenie 27 europejskich organizacji ochrony praw obywatelskich). Autorzy listu mają nadzieję, że dołączą do nich kolejni sygnatariusze - pod listem mogą podpisać się zarówno organizacje jak i firmy.

Autorzy listu kwestionują przejrzystość procesu negocjacyjnego nad porozumieniem - treść propozycji układu jest bowiem trzymana w tajemnicy od ponad 18 miesięcy (chociaż ich część przedostała się już do mediów). W liście czytamy: "Bardziej niepokojące jest jednak to, że gdy Parlamentowi Europejskiemu odmówiono dostępu do dokumentów, amerykańskim firmom taki dostęp przyznano, chociaż po podpisaniu zobowiązań do nieujawniania informacji".

Jak podkreślają sygnatariusze listu ostatnia analiza Komisji Europejskiej w sprawie rozdziału ACTA dotyczącego Internetu dowodzi, że negocjowane propozycje znacznie wykraczają poza ramy obowiązującego w Unii Europejskiej prawa. "Najważniejsze, że analiza Komisji potwierdza, iż obecny projekt ACTA dogłębnie ograniczyłby podstawowe prawa i wolności obywateli, a najbardziej wolność wypowiedzi i poufność komunikacji" - czytamy w liście.

Dokument kończy się apelem: "Wzywamy Parlament, aby przekonał europejskich negocjatorów do ustanowienia przejrzystości procesu negocjacyjnego i opublikowania projektu porozumienia oraz nieakceptowania żadnych propozycji, które osłabiłyby prawa i wolności obywatelskie. Co więcej, wzywamy Parlament do wyrażenia przed Komisją i Radą jednoznacznego stanowiska, że każde porozumienie, które nie respektuje tych podstawowych zasad, zmusi Parlament do odrzucenia tekstu w całości"

Piractwo kwestią bezpieczeństwa narodowego

Negocjacje nad ACTA zostały zainicjowały w 2007 r. przez Stany Zjednoczone, które zaprosiły do rozmów wybrane państwa. Serwis amerykańskiego Biura Przedstawiciela Handlowego USA informuje, że celem negocjacji jest wypracowanie nowego, możliwie jak najbardziej aktualnego porozumienia w sprawie walki z naruszaniem własności intelektualnej i piractwem.

Problem w tym, że jak wynika z przecieków medialnych towarzyszących kolejnym rundom negocjacji wynika, przepisy traktatu nie mają nic wspólnego z dobrami podrabianymi (counterfeit). Electronic Frontier Foundation przekonuje, że chodzi w nich tylko o wprowadzenie rygorystycznych standardów ochrony prawa autorskiego.

O tajnych rozmowach wypowiadali się również krytycznie dostawcy usług internetowych, zdaniem których ACTA przyczyni się do podkopania otwartej i przyjaznej innowacjom natury Internetu.

Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych i świeżo upieczony noblista, powiedział swego czasu, że tajność negocjacji nad ACTA wymuszona jest dbałością o bezpieczeństwo narodowe.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: