ADSL - infostrada przez telefon

Swobodny dostęp w pracy i w domu do zasobów Internetu już niedługo będzie wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego. Dlatego nieustannie trwają poszukiwania rozwiązań, które pomogą łatwo i szybko podłączyć się do Sieci.


Swobodny dostęp w pracy i w domu do zasobów Internetu już niedługo będzie wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego. Dlatego nieustannie trwają poszukiwania rozwiązań, które pomogą łatwo i szybko podłączyć się do Sieci.

ADSL - infostrada przez telefon
Do takich rozwiązań zalicza się technologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - jedna z najbardziej wydajnych metod transmisji danych z użyciem tradycyjnego kabla telefonicznego. W przeciwieństwie do powszechnie obecnie stosowanych modemów analogowych, urządzenia ADSL transmitują dane w postaci cyfrowej z szybkością rzędu 8-9 Mb/s. Badania nad ADSL prowadzono już w 1989 roku w Stanach Zjednoczonych, jednak do drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych uznawano, że tradycyjne linie telefoniczne są nieprzydatne do łączności szerokopasmowej. Zainteresowanie ADSL bardzo wzrosło, gdy osiągnięto granicę rozwoju modemów analogowych wynikającą z pasma przenoszenia (4 kHz) używanego w zwykłych liniach telefonicznych. Pierwowzorem usług ADSL był standard ISDN. Można w dużym uproszczeniu stwierdzić, że DSL korzysta z technologii takiej jak ISDN, ale przy użyciu zwykłych kabli telefonicznych.

Jak to działa

Gdzie warto zajrzeć

ADSL Forum Home Page - główna strona informacyjna o ADSL:http://www.adsl.com/

Kompendium wiedzy o ADSL (po polsku):http://mops.uci.agh.edu.pl/~stojek/on/index.shtml

Przewodnik po ADSL: http://www.dsslife.com

ADSL czyli - Asymmetric Digital Subscriber Line (asymetryczna cyfrowa linia abonencka) pozwala na transmisję asymetryczną przez parę zwykłych przewodów telefonicznych. Określenie "asymetryczna" oznacza, że prędkości transmisji w kierunku "do" (downstream) i "od" (upstream) użytkownika są różne. Transmisja danych do użytkownika (czyli np. prędkość ściągania danych z Internetu) wynosi do 8-9 Mb/s, natomiast w odwrotną stronę do 640 Kb/s. Wynika to stąd, że przy normalnym korzystaniu z Internetu więcej informacji jest pobieranych niż wysyłanych. Wykorzystuje się przy tym nadal starą infrastrukturę linii telefonicznych (zwykłą miedzianą parę przewodów). Jednak prawdziwe źródło szybkości ADSL leży gdzie indziej - współczesne modemy potrafią przesyłać 56 Kb/s, a ponieważ pasmo przenoszenia urządzeń telekomunikacyjnych zawiera się w granicach od 300 do 3300 Hz - tylko taki zakres częstotliwości może być przez nie obsługiwany. Pozostałe pasmo tłumią dławiki chroniące centrale telefoniczne.

Coraz szybciej

Zestawienie szybkości poszczególnych usług z rodziny xDSL

ADSL: 1.5 Mb/s - 384 Kb/s####

384 - 128 Kb/s####

HDSL: 1.5 Mb/s - 1.5 Mb/s (dwie pary kabli)

SDSL: 1.5 Mb/s - 1.5 Mb/s (jedna para kabli)

RADSL: 384 Kb/s - 128 Kb/s####

VDSL: 13 Mb/s - 52 Mb/s####

1.5 Mb/s - 2.3 Mb/s####

Pierwsza liczba oznacza przepustowość do abonenta, a druga od abonenta

(dla porównania prędkość ISDN: 128 Kb/s - 128 Kb/s).

ADSL zagospodarowuje "jałowe" wyższe pasma i dlatego konieczne jest stosowanie dwóch specjalnych modemów - jednego u użytkownika w domu/biurze, a drugiego w centrali telefonicznej abonenta. Modem w centrali jest przyłączony do sieci WAN, pobiera dane i przekazuje je z powrotem, a dzięki filtrom (tzw. splitters) wydzielającym z pasma częstotliwość do 4 Hz (mowa) w czasie pracy łącza ADSL można w zwykły sposób korzystać z telefonu. Co więcej - zwykła usługa telefoniczna jest niezależna od reszty systemu nawet w przypadku uszkodzenia urządzeń ADSL. Taka konfiguracja pozwala ADSL na uzyskanie transferu do 8-9 Mb/s (w ruchu "do" użytkownika) i do 2 Mb/s (w ruchu "od" użytkownika), co jest wielkością niewyobrażalną dla posiadaczy modemów 56K czy odbiorców usługi HiS (Home internet Solution). Szybkość ADSL oczywiście ściśle zależy od odległości od centrali i jakości kabli - na to abonent nie ma wpływu i to może być główną przeszkodą w zagwarantowaniu odpowiedniej jakości łącza. Najwyższe prędkości można uzyskać jedynie przy odległościach do około 2,5 km od abonenta do centrali, a maksymalny zasięg usług ADSL to około 5,5 km. Wówczas jednak można uzyskać tylko 2 Mb/s, jak więc widać, spadek prędkości jest bardzo istotny. Modemy ADSL po stronie abonenta wyposażone są w porty sieciowe Ethernet (w przeciwieństwie do terminalu HiS, wyposażonego jedynie w złącze szeregowe RS-232).

Samo przyłączenie komputera do modemu ADSL wygląda więc podobnie jak korzystanie z sieci komputerowej - trzeba mieć zainstalowaną kartę sieciową. Jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw - nie trzeba kupować kosztownego rutera, aby udostępnić Internet w firmowej sieci. W przypadku ADSL nie istnieje problem nawiązywania łączności i autoryzacji - po włączeniu modemu ADSL u abonenta połączenie jest uaktywniane i podtrzymywane automatycznie.

Ta łatwość zestawiania połączenia jest również pewną wadą technologii. ADSL mocno wiąże z dostawcą usługi, ponieważ połączenia mogą być nawiązywane jedynie z urządzeniami w centrali, a dostęp do Internetu uzyskuje się tylko przez sieć dostawcy ADSL (operatora telekomunikacyjnego). Podobnie jest zresztą w przypadku dostępu do Internetu przez telewizję kablową.