AOL inwestuje w OpenTV

America Online zainwestowała w OpenTV. Na mocy porozumienia obie firmy będą wspólnie rozwijać oprogramowanie do telewizji interaktywnej.

AOL (America OnLine), największy na świecie dostawca usług internetowych, nie ujawnił wysokości inwestycji. Również przedstawiciele OpenTV nie udzielają żadnych informacji na temat umowy. Wiadomo tylko, że wynikiem porozumienia będzie dołączenie usług AOL (e-mail i instant messaging) do pakietu oprogramowania OpenTV.

America OnLine ma już udziały w OpenTV, podobnie jak Sun Microsystems, News Corporation i Time Warner. W III kwartale tego roku AOL zainwestowała również w innego dostawcę interaktywnych usług telewizyjnych - firmę TiVo, a umowa z OpenTV jest kolejnym etapem tworzenia interaktywnego serwisu telewizyjnego AOL TV.

Więcej informacji: www.aol.com, www.opentv.com