AOL wspiera Mozilla Foundation

Powołana do życia Mozilla Foundation będzie zajmować się promocją, dystrybucją i pozyskiwaniem wsparcia dla projektu rozwoju przeglądarki Mozilla. America Online zdecydowała się wesprzeć nowe przedsięwzięcie kwotą 2 mln USD.

Mozilla.org – organizacja sprawująca pieczę nad rozwojem przeglądarki powstającej na zasadach otwartego oprogramowania - powołała Mozilla Fundation, której zadaniem będzie koordynowanie prac nad rozwojem przeglądarki.

W ramach swoich działań Mozilla Fundation będzie zajmować się nie tylko rozwojem własnych rozwiązań, ale także ich promocją oraz dystrybucją. Dodatkowo MF zamierza również wspierać bazujące na Mozilli aplikacje sieciowe i inne technologie, włączając w to rozwiązania silnika Gecko.

America Online przez następne dwa lata zasili konto fundacji kwotą 2 mln USD. AOL zamierza także przekazać na rzecz MF sprzęt, nazwy domen, znaki handlowe oraz inne dobra intelektualne.

Innym poważnym donatorem jest przewodniczący Fundacji, Mitch Kapor (twórca m.in. Lotus 1-2-3), który z własnych pieniędzy przekazał 300 tys. USD. Swoje wsparcie dla Mozilli będą ponadto kierować poprzez MF Red Hat i Sun Microsystems.