ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

Publikacja stron za pomocą protokołu FTP

Łączenie się z serwerem zdalnym

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
Środowisko ASP.NET Web Matrix umożliwia dostęp do zdalnych instancji aplikacji internetowych za pomocą protokołu FTP. Bezpośrednio w środowisku ASP.NET Web Matrix można otwierać, modyfikować i publikować pliki przechowywane na zdalnym serwerze.

W tym przykładzie utworzymy połączenie FTP z serwerem udostępniającym stronę ASP.NET.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

1. W oknie Workspace kliknij przycisk New Project i w otwartym oknie dialogowym wybierz ikonę FTP Connection.

Pojawi się okno dialogowe New FTP Connection.

2. W pole FTP Site wpisz adres serwera FTP.

3. W pole Port wpisz numer używanego portu (domyślny port to 21).

4. W pole User Name wpisz nazwę użytkownika.

5. W pole Password wpisz hasło użytkownika.

6. W pole Web URL wpisz pełny adres URL witryny udostępniającej aplikację. Powinien to być adres URL serwera wirtualnego WWW, na którym działa aplikacja ASP.NET.

7. Kliknij przycisk OK.

W oknie obszaru roboczego Workspace pojawi się nowy węzeł, odpowiadający głównemu katalogowi serwera zdefiniowanego w oknie New FTP Connection. Węzły podrzędne reprezentują podfoldery głównego katalogu.

Modyfikowanie strony znajdującej się na serwerze zdalnym

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

W tym przykładzie zmodyfikujemy zdalną stronę ASP.NET, korzystając ze zdefiniowanego w poprzednim przykładzie połączenia FTP.

1. W oknie Workspace zaznacz plik mojaPierwszaStrona.aspx, utworzony w przykładzie "Tworzenie nowej strony ASP.NET", i przeciągnij go do węzła serwera FTP. Plik zostanie skopiowany na zdalny serwer.

2. Kliknij dwukrotnie plik mojaPierwszaStrona.aspx znajdujący się na serwerze zdalnym - plik otworzy się w widoku Design.

3. Uruchom stronę, klikając przycisk Start lub naciskając klawisz [F5]. W przeglądarce zostanie wyświetlona strona mojaPierwszaStrona.aspx, znajdująca się na zdalnym serwerze.

4. Przejdź do aplikacji ASP.NET Web Matrix i włącz widok HTML.

5. Do znacznika <body> dodaj atrybut definiujący czerwone tło:

<body bgcolor="Red">

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
6. Zapisz stronę ASP.NET.

Uruchom ponownie stronę, klikając przycisk Start lub naciskając klawisz [F5]. Tło strony ze zdalnego serwera stało się czerwone.

7. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

Zamykanie połączenia do zdalnego serwera

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

W tym przykładzie zamkniemy połączenie FTP utworzone w poprzednim przykładzie.

1. W oknie Workspace kliknij prawym przyciskiem myszy główny węzeł zdalnego serwera FTP.

2. Z menu podręcznego wybierz polecenie Delete.

Pomoc i okno Community

Korzystanie z szablonów plików

W aplikacji ASP.NET Web Matrix dostępne są szablony plików ułatwiające rozpoczęcie tworzenia aplikacji internetowej ASP.NET. Szablony służą do automatycznego generowania podstawowych plików, odwołań, szkieletu kodu, ustawień właściwości oraz odpowiednich zadań.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Gdy chcemy utworzyć nowy plik, dostępne szablony plików widoczne są w oknie dialogowym Add New File. Przykładowo w kategorii (General) dostępne są następujące szablony plików (File Templates):

Wybrany szablon pliku determinuje typ tworzonego pliku, a także inne właściwości projektu. Krótki opis zaznaczonego szablonu pojawia się bezpośrednio pod polem wyboru szablonów.

Uwaga - w przykładach zawartych w przewodniku wykorzystano tylko niektóre wybrane szablony - ASP.NET Page (w przykładzie "Tworzenie nowej strony ASP.NET"), XML Web Service ("Tworzenie nowej usługi XML Web Service"), Mobile Page (w przykładzie "Tworzenie strony do urządzenia przenośnego") oraz Master-Details Grids (w przykładzie "Tworzenie strony ogólnej i szczegółowej").

Szablony środowiska ASP.NET Web Matrix zostały podzielone na sześć kategorii:

General - strony ASP.NET, usługi XML Web Services, pliki HTML, pliki klas, arkusze stylów i pliki XML ogólnego przeznaczenia.

Data Pages - szablony stron, które pobierają i operują na danych z baz danych w siatkach danych.

Mobile Pages - szablony przeznaczone do tworzenia aplikacji do urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe.

Output Caching - szablony stron zwiększających wydajność stron ASP.NET poprzez zapisywanie odpowiedzi na częste zapytania do danej strony. Dzięki temu kod generujący stronę nie musi być wykonywany przy każdym zapytaniu.

Security - szablony wykorzystywane do tworzenia stron logowania i wylogowywania dla aplikacji korzystających z uwierzytelniania opartego na formularzach.

Web Services - szablony stosowane do tworzenia usług XML Web Service, które mogą być wykorzystywane przez inne usługi internetowe lub aplikacje.

Okno Community

Okno Community to najlepsze miejsce do rozpoczęcia wymiany informacji z innymi programistami oraz ekspertami na otwartych forach dyskusyjnych na temat technologii ASP.NET, innych produktów i technologii Microsoft oraz usług.

Strona Community znajduje się w prawym dolnym roku okna aplikacji ASP.NET Web Matrix. Wystarczy w oknie Properties kliknąć kartę Community.

1. Kliknij przycisk ASP.NET Web Matrix Online and Discussion Lists (domyślnie włączony).

W oknie Community uaktualni się strona z odnośnikami do stron internetowych, dotyczących aplikacji ASP.NET Web Matrix.

2. Kliknij przycisk Related Links.

W oknie Community pojawi się strona z odnośnikami do zasobów internetowych na temat ASP.NET oraz innych technologii .NET.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
3. Kliknij przycisk Contacts.

W oknie Community wyświetlą się kontakty grupy My ASP.NET Contacts z programu Windows Messenger.