ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

Jak szukać potrzebnych informacji?

Programista może szukać w Internecie odpowiedzi na nurtujące go pytania bezpośrednio z aplikacji ASP.NET Web Matrix.

1. Na pasku narzędzi w pole wyszukiwania (Type keywords to search online help) wpisz XML Web Service. Naciśnij klawisz [Enter].

Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w nowym oknie przeglądarki internetowej.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
Uwaga - zapytania uruchomione w środowisku programistycznym ASP.NET Web Matrix powodują przeszukanie forów dyskusyjnych znajdujących się w witryniehttp://www.asp.net .

Wstawki kodu

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
Moduł My Snippets daje możliwość zaimportowania wstawek kodu, które następnie można wstawić do kodu poprzez przeciągnięcie na obszar strony. Można także tworzyć własne wstawki i eksportować je do pliku XML, który inni programiści będą mogli wykorzystać w swojej aplikacji.

W tym przykładzie dodamy nową wstawkę, wyeksportujemy wstawkę do pliku i zaimportujemy wstawkę z pliku.

1. Uruchom aplikację Microsoft ASP.NET Web Matrix. Pojawi się okno dialogowe Add New File.

2. W panelu Templates wybierz pozycję (General).

3. Wybierz szablon ASP.NET Page.

4. W pole Location wpisz ścieżkę dostępu do pliku.

5. W pole Filename wpisz nazwę pliku mojaPierwszaWstawka.aspx.

6. Z listy rozwijanej Language wybierz pozycję Visual Basic.

7. Kliknij przycisk OK. Strona mojaPierwszaWstawka.aspx otworzy się w widoku Design.

8. W przyborniku na palecie Web Controls zaznacz kontrolkę Label i przeciągnij ją na obszar okna dokumentu.

9. Włącz widok HTML.

10. W przyborniku przejdź na paletę My Snippets.

11. W widoku HTML zaznacz kod, który służy do wyświetlenia kontrolki Label.

12. Przeciągnij zaznaczony kod na przybornik (na paletę My Snippets).

W przyborniku pojawi się nowa wstawka.

Uwaga - to, ile kodu widać we wstawkach w przyborniku, zależy od szerokości przybornika.

13. Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawkę kodu na palecie My Snippets.

14. Z podręcznego menu wybierz polecenie Rename.

15. Wpisz MojaPierwszaWstawka.

16. Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawkę MojaPierwszaWstawka.

17. Z podręcznego menu wybierz polecenie Exports Snippets to a file.

Na ekranie pojawi się pierwsze okno dialogowe kreatora Export Snippets.

18. Spraw, aby były zaznaczone pola wyboru przy wstawkach, które chcesz wyeksportować.

19. Kliknij przycisk Next.

Na ekranie pojawi się drugie okno dialogowe kreatora, umożliwiające wybór pliku, do którego mają być wyeksportowane wstawki.

20. W pole tekstowe wpisz ścieżkę dostępu do pliku.

21. Kliknij przycisk Finish.

Środowisko ASP.NET Web Matrix wyeksportuje wybraną wstawkę do podanego pliku.

Uwaga - plik zawierający wstawki będzie miał rozszerzenie .snippets.

22. W oknie Workspace odszukaj plik i otwórz go.

Ważne - jeśli do otwarcia pliku *.snippets użyjesz programu Windows Explorer, może się okazać, że pliki tego typu nie są skojarzone z żadną aplikacją. System Microsoft Windows nie potrafi otworzyć pliku, który nie jest skojarzony z żadną aplikacją. Kliknij dwukrotnie wybrany plik, a system Microsoft Windows poprosi o wybór aplikacji, która ma służyć do otwarcia pliku.

Plik ze wstawkami kodu ma strukturę pliku XML:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<Snippets>

<Snippet name="MojaPierwszaWstawka">

<asp:Label id="Label1" runat="server">

Label</asp:Label>

</Snippet>

</Snippets>

23. W przyborniku kliknij prawym przyciskiem myszy wstawkę MojaPierwszaWstawka.

24. Z podręcznego menu wybierz polecenie Remove.

25. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu palety My Snippets w przyborniku Toolbox.

26. Z podręcznego menu wybierz polecenie Import Snippets from a file.

Na ekranie pojawi się pierwsze okno dialogowe kreatora Import Snippets.

27. Wpisz ścieżkę dostępu lub wybierz plik MojaPierwszaWstawka.snippets, wyeksportowany w poprzednim przykładzie.

28. Kliknij przycisk Next.

Na ekranie pojawi się drugie okno dialogowe kreatora, umożliwiające wybór wstawek do zaimportowania.

29. Spowoduj, aby były zaznaczone pola wyboru wstawek, które chcesz zaimportować.

30. Kliknij przycisk Finish.

Zaznaczone wstawki zostaną zaimportowane z wybranego pliku i wyświetlone jako nowe pozycje na palecie My Snippets.

31. Włącz widok HTML.

32. Usuń kod wyświetlający kontrolkę Label.

33. Wybierz znajdującą się na palecie My Snippets wstawkę MojaPierwszaWstawka.

34. Przeciągnij wybraną wstawkę na okno dokumentu w to samo miejsce, w którym znajdował się skasowany kod wyświetlający kontrolkę Label.

Przeglądarka klas

Przeglądarka klas w ASP.NET Web Matrix umożliwia przeglądanie klas oraz ich składowych (właściwości, metod, zdarzeń, zmiennych, stałych, wyliczeń itp.). Ułatwia grupowanie, przeszukiwanie i sortowanie klas. Narzędzie to wyświetla również odnośniki do plików pomocy - dostępnych lokalnie oraz w Internecie - dotyczących składowych klasy.

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
1. Na liście programów w menu Start wybierz grupę programu Microsoft ASP.NET Web Matrix.

2. Wybierz aplikację ClassBrowser.

Na ekranie pojawi się okno aplikacji Matrix ClassBrowser. Można w nim wyróżnić trzy obszary:

 • Panel wyszukiwania (1) - umożliwia przeszukiwanie przestrzeni nazw, klas i typów.
 • Panel klas (2) - zawiera drzewiastą strukturę klas (klasy jako węzły nadrzędne i ich składowe jako węzły podrzędne) oraz skróty do funkcji sortowania i grupowania klas.
 • Obszar informacyjny (3) - wyświetlane są w nim szczegółowe informacje dotyczące elementu wybranego w drzewiastej strukturze klas, włącznie z odnośnikami do internetowych i lokalnych plików pomocy.
 • 3. Rozwiń węzeł System.Data.

  4. Kliknij dwukrotnie węzeł DataSet.

  W obszarze informacyjnym można teraz wyróżnić trzy obszary:

  Drzewiasta struktura składowych elementu (4) - wyświetla element jako węzeł nadrzędny, a jego pola, konstruktory, właściwości i zdarzenia - jako węzły podrzędne.

  Karta Description z opisem elementu (5) - zawiera szczegółowe informacje na temat przestrzeni nazw, podzespołu, hierarchii oraz atrybutów elementu. W obszarze tym są również wyświetlane odnośniki do lokalnych i internetowych plików pomocy.

  Karta Class Outline - wyświetla metadane opisujące dany element (z metadanych korzysta kompilator). Podczas wykonywania kodu dane te są ładowane do pamięci - kompilator odwołuje się do nich, aby poznać informacje na temat klas, składowych, dziedziczenia itp.