ASP.NET Web Matrix - przewodnik

Spis treści

27. Zapisz i uruchom stronę.

Strona zostanie automatycznie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej.

28. W pole Nazwa użytkownika wpisz nazwę nowego użytkownika.

29. W pole Hasło wpisz hasło nowego użytkownika.

30. Kliknij przycisk Button.

Uwaga - w najniższej kontrolce Label zostanie wyświetlony wynik zwrócony przez funkcję dodawania użytkownika.

31. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

32. Otwórz utworzony wcześniej plik meldowanie.aspx. Pozwolimy teraz użytkownikowi uruchomić stronę rejestracja.aspx, jeśli podane przez niego poświadczenia nie będą poprawne.

33. Włącz widok Code.

34. Zmień kod obsługi zdarzenia kliknięcia przycisku Login. Nowy kod w polu Label wyświetli odnośnik do strony rejestracja.aspx:

Msg.Text = "Nieprawidłowe dane użytkownika. " & _

"Spróbuj ponownie lub załóż " & _

"<a href=""rejestracja.asp"">nowe konto</a>"

35. Zapisz i uruchom stronę.

Strona zostanie automatycznie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej.

36. W pole Username wpisz niepoprawną nazwę użytkownika.

37. W pole Password wpisz niepoprawne hasło użytkownika.

38. Kliknij przycisk Button.

Uwaga - użytkownik może teraz ponownie wprowadzić poświadczenia lub przejść do strony, która pozwoli mu się zarejestrować.

39. Zamknij okno przeglądarki internetowej.

Uruchomienie aplikacji

ASP.NET Web Matrix - przewodnik
ASP.NET Web Matrix - przewodnik
W tym przykładzie uruchomimy przygotowaną w poprzednich przykładach aplikację. Wejściową stroną aplikacji jest strona default.aspx.

1. Otwórz plik default.aspx.

2. Uruchom stronę ASP.NET.

Strona ASP.NET zostanie automatycznie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki internetowej.

Wchodząc na stronę po raz pierwszy, nie będziesz mieć do niej dostępu - nastąpi przekierowanie do strony logowania. Na stronie logowania możesz się albo zalogować, używając przechowywanej w bazie nazwy użytkownika i hasła, albo wybrać odnośnik prowadzący do strony rejestracyjnej (aby utworzyć nowe konto). Zalogowany użytkownik jest automatycznie przekierowywany na stronę default.aspx i ma dostęp do całej witryny.

Tematy dodatkowe

Zmiana ustawień użytkownika

Użytkownik może zmieniać wiele ustawień, które mają wpływ na zintegrowane środowisko programistyczne ASP.NET Web Matrix. Proponujemy samodzielne eksperymentowanie z ustawieniami dostępnymi w oknie Preferences w celu dostosowania środowiska do własnych potrzeb.

1. Aby wyświetlić okno dialogowe Preferences, z menu Tools wybierz polecenie Preferences.

2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Preferences.

Ustawienia ogólne (General)

Application - na tej stronie można określić liczbę wyświetlanych w menu Recent Files ostatnio używanych plików oraz wybrać, które okno dialogowe ma być wyświetlane po uruchomieniu środowiska (Add New File, Open File lub żadne z nich). Aby otworzyć tę stronę, należy wybrać znajdujący się w węźle General element Application.

Edytor tekstu (Text Editor)

Fonts - na tej stronie można zdefiniować schemat czcionek stosowanych w poszczególnych elementach interfejsu środowiska programistycznego. Aby otworzyć tę stronę, należy wybrać znajdujący się w węźle Text element Fonts.

Languages - na stronach w węźle Languages można ustawić sposób tabulacji oraz wyświetlania białych znaków dla różnych języków programowania.

Edycja stron internetowych (Web Editing)

General - na tej stronie można określić domyślny tryb edytora (podgląd lub projektowanie). Jeśli zastosujemy tryb projektowania, możemy także wybrać widok, w którym strona ma być domyślnie otwierana (Design lub All). Aby otworzyć tę stronę, należy wybrać znajdujący się w węźle Web Editing element General.

Na płycie znajduje się najnowsza wersja środowiska Microsoft ASP.NET Web Matrix Project oraz niniejszy samouczek w (nieznacznie zmodyfikowanej) postaci HTML.