AT&T do podziału

Zarząd największej telekomunikacyjnej firmy świata podjął decyzję o restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Zarząd AT&T podjął decyzję o poważnej restrukturyzacji firmy, w wyniku której koncern zostanie podzielony na kilka części. Firma AT&T już raz została podzielona na prawie 40 spółek. Wtedy było to wynikiem nakazu sądowego w związku z groźbą monopolizacji amerykańskiego rynku telekomunikacyjnego i zawyżaniem cen. Jednak przejmowanie dziesiątek małych rywali spowodowało, iż koncern znów się rozrósł, a to powoduje problem z zarządzaniem nim.

AT&T to obecnie największy operator oferujący połączenia długodystansowe w USA i właściciel największej liczby sieci kablowych, które wykorzystuje zarówno do transmisji sygnałów stacji telewizyjnych, jaki i podłączania firm i gospodarstw domowych do Internetu. W ostatnich tygodniach dostęp do światowej sieci był w niektórych regionach oferowany bezpłatnie. Mimo tak szerokich działań promocyjnych, wartość akcji koncernu spadała. Jako główną tego przyczynę analitycy wskazują bardziej dynamiczny rozwój firm konkurencyjnych (np. WorldCom).

Zarząd zaproponował wstępnie podział AT&T na cztery odrębne przedsiębiorstwa. Jedno zajmie się połączeniami długodystansowymi i świadczeniem usług dla innych operatorów. Druga firma ma się zajmować łącznością bezprzewodową, trzecia - usługami dla biznesu, a czwarte przedsiębiorstwo - telewizją kablową.


Zobacz również