ATM: superkomputer dla PCSS

Spółka uruchomiła jeden z największych w Polsce klastrów obliczeniowych dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Platforma wykorzystuje moc 218 procesorów Itanium i działa pod kontrolą systemu Linux.

Projekt budowy klastra zakończył się już w grudniu. Jest on oparty na 218 procesorach Itanium2,i dysponuje sumaryczną pamięcią operacyjną 0,5 TB. Superkomputer działa pod kontrolą 64-bitowego systemu operacyjnego Debian GNU/Linux 3.1 Sarge.

Klaster będzie wykorzystywany m.in. na potrzeby projektów grid - Clusterix oraz EGEE (Enabling Grids for E-sciencE).


Zobacz również