Abecadło cyfrowego fotografa

AF (autofocus) - system automatycznej regulacji ostrości obrazu.

AE (autoekspozycja) - system przeznaczony do automatycznego dobierania wartości liczby przesłony i czasu migawki dla zapewnienia prawidłowej ekspozycji obrazu na płytce CCD.

Abecadło cyfrowego fotografa
Balans bieli - równoważenie barwy światła pochodzącego z różnych źródeł. Światło żarowe np. powoduje, że na zdjęciu dominuje barwa żółta. Regulacja balansu bieli niweluje ten efekt.

Celownik optyczny - system obserwacyjny, umożliwiający kadrowanie fotografowanej sceny.

"Czerwone oczy" - efekt pojawiający się na zdjęciach barwnych osób fotografowanych przy oświetleniu lampą błyskową, umieszczoną blisko osi obiektywu, w postaci czerwonej plamki na oku.

CCD - Charge Coupled Device (Półprzewodnikowy Przetwornik Obrazu). Płytka z siatką elementów światłoczułych, na którą jest naświetlany obraz. W zależności od natężenia światła, padającego na poszczególne sensory, wzbudzany jest prąd elektryczny, zamieniany następnie na sygnał cyfrowy.

Abecadło cyfrowego fotografa
Digilab - maszyna wyposażona w mechanizm kopiowania zdjęć z cyfrowych nośników na klasyczny papier fotograficzny, o dużej mocy przerobowej.

Ekwiwalent ogniskowej - odpowiednik wartości ogniskowej obiektywu aparatu cyfrowego w aparacie 35 mm.

Ekspozycja - ilość światła przyjęta na element rejestrujący CCD. Parametry ekspozycji reguluje wielkość otworu przysłony obiektywu i czas naświetlania.

Głębia ostrości - strefa ostrego odwzorowania przez obiektyw obrazu przedmiotów, znajdujących się za i przed punktem, na który został zogniskowany. Zależy odwrotnie proporcjonalnie od ogniskowej obiektywu i wprost proporcjonalnie od wartości przysłony.

Abecadło cyfrowego fotografa
Interpolacja pikseli - rzeczywisty kolor piksela obrazu jest uzyskiwany na drodze interpolacji punktów sąsiadujących. Na podstawie składowych koloru sąsiednich elementów obliczane są wartości składowe barwy centralnego punktu.

Kompresja obrazu - algorytm zmniejszania rozmiaru pliku ze zdjęciem kosztem utraty jakości obrazu.

Lampa błyskowa "flesz" - źródło sztucznego oświetlenia, które wysyła intensywny, krótkotrwały strumień światła oświetlający fotografowaną scenę.

Abecadło cyfrowego fotografa
Makrofotografia - fotografia zarejestrowana z małej odległości, bez użycia mikroskopu, w której obraz uzyskany na elemencie światłoczułym jest większy od fotografowanego obiektu.

Obiektyw - złożony układ optyczny aparatu, służący do odwzorowania obrazów fotografowanych przedmiotów.

Obiektyw zmiennogniskowy (zoom) - obiektyw, który ma tak zaprojektowany wielosoczewkowy układ optyczny, że możliwa jest zmiana jego odległości ogniskowej. W efekcie można przybliżać i oddalać fotografowany obraz obiektu.

Ogniskowa obiektywu - odległość między tylnym punktem węzłowym układu optycznego i ogniskiem obiektywu. Jej wartość podawana jest w milimetrach, im większa, tym bardziej obraz jest przybliżany przez obiektyw.

Abecadło cyfrowego fotografa
Paralaksa - różnica między obrazem widzianym przez celownik aparatu fotograficznego a obrazem odwzorowanym przez obiektyw na elemencie światłoczułym. Błąd paralaksalny najbardziej uwidocznia się w aparatach z celownikiem przeziernikowym (lunetkowym), spotykanym w większości cyfrówek, ponieważ oś optyczna celownika jest w aparacie przesunięta względem osi optycznej obiektywu.

Preselekcja czasu migawki - typ półautomatycznego sterowania naświetlaniem, w którym fotografujący ręcznie ustawia wartość czasu migawki, a układ sterujący automatycznie dobiera wartość liczby przesłony, zapewniając w konkretnych warunkach prawidłowe naświetlenie.

Abecadło cyfrowego fotografa
Preselekcja przesłony - typ półautomatycznego sterowania naświetlaniem, w którym fotografujący ręcznie ustawia wartość liczby przesłony, a układ sterujący automatycznie dobiera czas migawki.

Przesłona obiektywu (diafragma) - zespół regulujący wielkość czynnego otworu obiektywu i tym samym natężenie światła, które po przejściu przez obiektyw pada na płytkę CCD.

Rozdzielczość - liczba punktów składających się na zarejestrowany obraz. Im więcej pikseli, tym zdjęcie jest większe i bardziej wyraźne.

TTL (Trough the Lens) - system pomiaru parametrów oświetlenia poprzez obiektyw aparatu fotograficznego.

Wydruk fotorealistyczny - wydruk jakościowo przypominający klasyczną odbitkę fotograficzną.

Zoom cyfrowy - stratne jakościowo zbliżenie obrazu, polegające na wycięciu ze zdjęcia fragmentu i jego powiększeniu.