Abonament RTV: nie będzie umorzenia opłaty zaległego abonamentu

Jesteśmy po pierwszym czytaniu dwóch projektów nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Pomysł z umorzeniem zaległej opłaty abonamentowej został odrzucony.

Dzisiaj tysiące Polaków ściganych jest przez Pocztę Polską (w ostateczności właściwy Urząd Skarbowy) za zaległości w opłatach abonamentu RTV. W przypadku osób, które ukończyły 75 rok życia oraz osób niepełnosprawnych (m.in. z I grupy inwalidztwa, czy niewidomych) podjęta została próba wprowadzenia przepisów skutkujących odstąpieniem od ściągnięcia wspomnianych zaległości. Propozycja PIS w postaci projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych została jednak w pierwszym czytaniu odrzucona przez komisje ustawodawczą oraz kultury i środków przekazu.

"Rozwiązania zawarte w przedmiotowej ustawie mogą spotkać się z ewentualnym zarzutem naruszenia zasady równości wobec prawa oraz sprawiedliwości społecznej" - tłumaczyło senackie Biuro Legislacyjne dodając jednocześnie, że wspomniana abolicja powinna być "przedmiotem odrębnej ustawy dotyczącej umorzenia należności w płatności zaległych opłat abonamentowych".

Przychylność komisji uzyskały natomiast zmiany proponowane przez projekt PO. Zakładają one, że osoby, które ukończą 75 lat automatycznie będą zwalniane z abonamentu. Obecnie muszą one składać oświadczenie, że spełniają ku temu warunki. To bardzo dobra informacja, ponieważ dla niektórych z tych osób jest to bardzo kłopotliwe.