Absolwenci chcą się uczyć w pracy

Absolwenci szkół wyższych uważają, że możliwość szkolenia się i rozwoju są w pierwszej pracy ważniejsze niż wysokość pensji - wynika z badania Ernst and Young.

Czterdzieści cztery procent respondentów uznało możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych za najważniejszą zaletę potencjalnych pierwszych posad. Jedynie 18% głosowało na pensję i inne korzyści materialne jako najważniejsze czynniki przy wyborze pracodawcy.

Z kolei pracodawcy narzekają, że absolwenci wyższych uczelni są nieprzygotowani do pracy i często dopiero w pracy zdobywają podstawowe umiejętności.

W ankiecie internetowej wzięło udział 1051 europejskich absolwentów, przede wszystkim kierunków związanych z księgowością. Najważniejszy dla większości był rozwój przyszłej kariery, możliwość uczenia się, a wynagrodzenie oraz równowaga między życiem osobistym i zawodowym znalazły się na kolejnych miejscach. Czwartą pozycję zajęła reputacja firmy i jej kultura. Istotne było także podróżowanie, różnorodność projektów, elastyczne podejście do pracy.