Acclaim w tarapatach

W piątek zarząd Nasdaq wystosował pismo do kierownictwa Acclaim informujące, że jeżeli cena akcji firmy nie osiągnie wymaganego regulaminem minimum, akcje te zostaną wycofane z obrotu giełdowego.

Cena akcji Acclaim Entertaiment wynosi obecnie 0,54 USD i od 9 grudnia ubiegłegoroku (1,09 USD) nie przekroczyła bariery 1 dolara - minimum wymaganego regulaminem. Aby utrzymać się wśród firm notowanych przez Nasdaq, ceny akcji Acclaim muszą do dnia 23 lipca br. wrosnąć ponad wymagane minimum (1 USD) i utrzymać tę cenę przez dziesięć kolejnych dni.

W przypadku gdy ceny akcji nie osiągną w tym czasie wymaganego w regulamine poziomu, przedstawiciele Nasdaq, zbadają czy firma Acclaim spełnia kryteria stawiane przed firmami ubiegającymi się o dopuszczenie do notowania akcji spółki przez Nasdaq. Jeżeli okaże się że firma wciąż spełnia te kryteria, otrzyma dodatkowe 180 dni na naprawę swej sytuacji. Natomiast jeśli do dnia 23 lipca Acclaim nie spełni regulaminowych wymagań, akcje spółki zostaną wycofane z obrotu giełdowego.