Acronis Disk Director - powiększanie partycji systemowej

Mała partycja systemowa to same kłopoty. Odpowiedni, zdawałoby się podczas instalacji systemu rozmiar, szybko może okazać się sporym ograniczeniem. Acronis Disk Director pozwoli jednak zwiększyć rozmiar systemowego nośnika bez obawy, że trzeba będzie odtwarzać zapisane na nim dane.

Zbyt mały rozmiar partycji systemowej może prowadzić w miarę upływu czasu do spowolnienia działania systemu oraz pojawiania się komunikatów o braku miejsca.

Instalowane w systemie programy zajmują dodatkową przestrzeń na partycji systemowej nawet wtedy, gdy umieszczasz ich pliki na innych dyskach.

Ograniczenie miejsca powoduje również zmniejszenie pliku wymiany, co z kolei może zaowocować spadkiem wydajności. W takich sytuacjach zwiększenie rozmiaru woluminu systemowego jest koniecznością. Można to zrobić bez reinstalacji Windows - na przykład za pomocą programu Acronis Disk Director.

1. Po uruchomieniu programu zobaczysz w formie graficznej istniejący podział dysku. Zanim będziesz mógł powiększyć partycję systemową powinieneś wyodrębnić z istniejących wolumenów wolne miejsce.

Możesz to zrobić, jak w poprzednim punkcie, zmniejszając rozmiar jednego z nich, bądź likwidując go całkowicie. W tym drugim przypadku zaznacz wolumen do skasowania prawym przyciskiem myszy i kliknij Delete volume.

Acronis Disk Director - powiększanie partycji systemowej

Powiększanie rozmiaru partycji systemowej za pomocą Acronis Disk Director jest bardzo proste

2. Ponownie kliknij prawym przyciskiem, ale tym razem partycję systemową. Wybierz polecenie Resize volume. Acronis Disk Director nie wymaga, by wolna przestrzeń była wcześniej przemieszczona na koniec partycji systemowej. Wystarczy, że w oknie kreatora zaznaczysz opcję "Append all unallocated disk space to the volume".

3. Kliknij przycisk OK. oraz wybierz przycisk Commit pending operations, by wprowadzić do struktury nośnika zmiany. W oknie komunikatu wyświetlone zostaną informacje o planowanych operacjach, a także o liczbie koniecznych restartów systemu.

Aby wprowadzić je w życie wybierz Countinue. W zależności od rozmiarów dysku, ilości zapisanych na nim danych a także wielkości przemieszczanego miejsca operacja ta może potrwać dość długo.

Acronis Disk Director - powiększanie partycji systemowej

Scalanie partycji za pomocą Acronis Disk Directora

4. Innym sposobem, na zwiększenie rozmiaru partycji systemowej jest połączenie jej z inną, istniejącą już partycją. Zespoleniu można jednak poddać tylko miejsca ze sobą sąsiadujące.

Jeżeli chcesz skorzystać z tej metody kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Merege volume. Zaznacz partycję do połączenia a następnie na liście poniżej określ, który z istniejących dysków ma stać się głównym po scaleniu. Tak, jak poprzednio wybierz przycisk "Commit pending operations" oraz "Countinue".