Active 4D z Automated Solutions

Firma Automated Solutions Group wydała wersję beta Active4D, pierwszego z serii sieciowych narzędzi programistycznych dla 4th Dimension.

Active4D firmy Automated Solutions Group umożliwia programistom WWW wprowadzać złożone programy bezpośrednio do sieciowych aplikacji, wykorzystując zaawansowany mechanizm skryptów. Korzystając z Active4D można ustanawiać i modyfikować prawa dostępu do baz danych za pomocą standardowych skryptów takich jak Active Server Pages (ASP) czy innych podobnych systemów.

Programiści nie muszą uczyć się nowej składni czy innych sposobów dostępu do bazy, bowiem Active4D zawiera w swoim systemie skryptowym cały język 4D, pozwalając tym samym na korzystanie z dotychczasowych komend, struktury kontrolek, operatorów i konwencji nazewniczej.

Active4D wymaga do działania aplikacji 4th Dimension 6.5 albo późniejszej oraz należy wykupić oddzielną kopię na każdy serwer.

www.asgsoft.com


Zobacz również