Actual Spy 2.52 - szpieg w służbie człowieka

Aplikacja jest keyloggerem, który gromadzi wszelkiego rodzaju informacje o użytkownikach danego komputera. Jej instalacja umożliwia śledzenie poczynań pracowników, uruchamianie programów, monitorowanie schowka. Programy antywirusowe ignorują program.

Actual Spy 2.52 - szpieg w służbie człowieka
Narzędzie kopiuje do zaszyfrowanego pliku raportu każde użycie klawiatury, robi zdjęcia ekranu w określonych odstępach czasu, zapisuje godzinę uruchomienia i zamknięcia każdej aplikacji. Dzięki niej administrator może zobaczyć jakie były zlecone zadania drukowania, zmiany na dysku, odwiedzone strony internetowe oraz kiedy nastąpiło uruchomienie czy wyłączenie systemu.

Raporty mogą być wysyłane do adresata poczty, na serwer FTP itp. W systemie Windows użytkownik nie może stwierdzić jego obecności nawet w liście procesów. Prosty interfejs i intuicyjna obsługa sprawia, że narzędzie jest bardzo pomocne w "organizowaniu" czasu pracowników.

Pełna wersja kosztuje 49,95 USD. Więcej informacji dostępnych jest na stronie producenta.