Adobe GoLive 5.0

Jeśli jesteś użytkownikiem Adobe GoLive 4, prawdopodobnie znasz oszczędzające czas funkcje, takie jak skrypty DHTML i JavaScript, ruchome palety czy też ścieżkę czasu, pomocną w tworzeniu animowanych obiektów CSS oraz precyzyjnego kodu HTML.


Jeśli jesteś użytkownikiem Adobe GoLive 4, prawdopodobnie znasz oszczędzające czas funkcje, takie jak skrypty DHTML i JavaScript, ruchome palety czy też ścieżkę czasu, pomocną w tworzeniu animowanych obiektów CSS oraz precyzyjnego kodu HTML.

Adobe GoLive 5.0

Ożyw swoje strony internetowe dodając dźwięk, pliki Flasha i wideo.

Te funkcje pewnie dobrze ci służyły, ale w obecnym świecie twórców profesjonalnych witryn sieciowych nacisk jest położony na połączenie umiejętności artystycznych i technicznych przy tworzeniu rozwiązań dla e-commerce, czyli szeroko pojętego handlu internetowego. Niestety, do tej pory Adobe nie było bardzo pomocne w tej kwestii, choć firma próbowała dokonać pewnych zmian, wprowadzając na przykład darmowe uaktualnienie do wersji 4.01, zawierające podstawową obsługę kodu ASP. Było to możliwe dzięki rozszerzeniu Dynamic Link, które zawartość strony łączyło z dowolną bazą danych zgodną z ODBC, na przykład Oracle, FileMaker Pro, Microsoft SQL Server i Microsoft Access.

Wraz z premierą Adobe GoLive'a 5 aspekt e-commerce jest jeszcze bardziej widoczny, dzięki włączeniu rozszerzenia Dynamic Link jako integralnej części zestawu.

Dynamiczne tworzenie

Przy użyciu Dynamic Link możliwe jest stworzenie zewnętrznego interfejsu użytkownika, a następnie jednym kliknięciem myszki powiązanie go z bazą danych, dzięki czemu możliwy jest podgląd zawartości. Cały kod ASP (w formie VBScript) jest tworzony za ciebie. W przeciwieństwie do Dreamweavera UltraDev firmy Macromedia, który obsługuje ASP, JSP i ColdFusion, GoLive ma wbudowaną obsługę tylko ASP.

Adobe GoLive 5.0

Interfejs użytkownika GoLive'a 5.0 ma znajomy kontekstowy pasek narzędzi z ikonkami, okno inspektora, wiele palet, okno dokumentu i witryny.

Nowością w wersji 5 są również inne funkcje e-commerce i serwerowe, które pozwalają zaprojektować, przetestować i uruchomić sklep internetowy, stronę z potwierdzeniami zamówień czy też sieciowy interfejs użytkownika, który jest dynamicznie połączony z polami w bazie danych. Możliwe jest również połącznie wszystkich takich stron z gotowymi stronami Actions, które zawierają niezbędny kod i mechanizmy, zapewniające pełną kompatybilność z serwerem e-commerce.

Nowe funkcje wbudowanego modułu

Dynamic Link Module pozwalają na stworzenie przycisków nawigacji (takich jak następny, poprzedni, ostatni, pierwszy), a także na zdefiniowanie własnych pól pozwalających na przesyłanie informacji między stronami i automatyczne wyświetlanie okienka logowania do baz zabezpieczonych hasłem.

Oczywiście, nie da się stworzyć dużej witryny handlowej tylko przy użyciu tych narzędzi, ale pomogą one uprościć życie, pozwalając bardziej skoncentrować się na części do tworzenia dynamicznej witryny.

Wraz z nową wersją zmieniono również narzędzie do planowania, budowania i zarządzania witrynami - teraz możliwa jest pełna wizualizacja witryny oraz przepływów informacji i połączeń między nimi.

Twórcy witryn pracujący w zespole mogą wykorzystywać GoLive'a do pracy grupowej, dzięki funkcjom dostępu do serwera o nazwie WebDAV (tworzenie i nadzór nad wersjami z dystrybucją przez sieć), które umożliwiają podglądanie i kontrolowanie stron umieszczonych w specjalnym miejscu serwera oraz blokowanie plików będących w użyciu. Dopiero gotowa witryna jest przenoszona na serwer rzeczywisty.

Oczywiście, w programie są obsługiwane takie typowe technologie, jak style CSS 2, Flash, QuickTime Streaming czy Real Networks, ale najbardziej cieszy wykorzystanie plików w formacie SVG.

Pełen dostęp do kodu

Adobe GoLive 5.0
Interfejs użytkownia GoLive'a 5 ma znajomy kontekstowy pasek narzędzi z ikonkami, okno inspektora, wiele palet, okno dokumentu i witryny, ale główną zmianą jest wprowadzenie jednoczesnego wyświetlania podglądu strony i kodu HTML. Ta funkcja podobna jest do opcji "Roundtrip HTML" w Dreamweaverze. Teraz możliwe jest sprawdzanie wyglądu strony w czasie edycji jej kodu w nowej palecie z kodem źródłowym. Inną funkcją związaną z kodem HTML jest "360 Code", która z kolei pozwala na wstawianie do stron ăobcegoÓ kodu (pochodzącego na przykład z FileMakera lub XML) bez zmiany zawartości.

Tak jak Dreamweaver UltraDev i Fireworks 3 są ze sobą ściśle powiązane w celu umożliwienia dynamicznej edycji rysunków poza samym Dreamweaverem, tak Adobe GoLive jest zintegrowane z innymi produktami Adobe, takimi jak Photoshop 5, Illustrator 9, a nawet LiveMotion.

Dostępne są również potężne funkcje Smart Objects pozwalające na obróbkę zdjęć i wykorzystanie warstw Photoshopa.

Funkcja Smart Objects umożliwia edycję i zapisanie pliku w natywnej aplikacji, a następnie umieszczenie w GoLive automatycznie aktualizowanej kopii. GoLive 5 potrafi nawet użyć funkcji Photoshopa 5.5 Save For Web bez konieczności otwierania tej aplikacji. Obsługa natywnych plików PSD oznacza, że nie jest konieczne wcześniejsze ich konwertowanie do for-matu używanego w sieci. Funkcja warstw Photoshopa pozwala na zaimportowanie obrazków z warstwami w ten sposób, że każda warstwa jest automatycznie konwertowana do wybranego formatu pliku. Co więcej, takie skonwertowane warstwy pojawiają się w programie jako oddzielne pływające okna, pogrupowane w zestawy, a ich ustawienia łatwo zmienić przy użyciu znaczników DIV.

Golive 5 ma również nową funkcję, nazwaną On-brand Interactive Editor, która jest niewiarygodnym narzędziem, jeśli używasz strumieni mediów w sieci. Ta funkcja pozwala na przeciąganie dowolnego obiektu QuickTime lub pliku Flasha, a następnie na umieszczenie go na ścieżce czasu QuickTime'a, dzięki czemu możliwa jest interakcja pomiędzy poszczególnymi obiektami. Co więcej, można nawet edytować i tworzyć ścieżki dźwiękowe do filmów QuickTime'a 4 bez wychodzenia z GoLive'a.