Adobe GoLive 5.0

Najnowsza wersja Adobe GoLive zawiera ponad sto nowych narzędzi, do wizualizacji, projektowania i analizowania witryn internetowych.

Najnowsza wersja Adobe GoLive zawiera ponad sto nowych narzędzi, do wizualizacji, projektowania i analizowania witryn internetowych.

Interfejs aplikacji jest podobny do zastosowanych w innych produktach firmy - Photoshop, Illustrator i LiveMotion (Ci, którzy przyzwyczaili się do pracy z narzędziami konkurencji, mogą zdefiniować własne skróty klawiaturowe). Użytkownicy aplikacji Adobe docenią elementy SmartObjects, które "łączą" pliki źródłowe utworzone w innych programach z kopiami w przygotowywanych projektach - edycja oryginalnych elementów powoduje uaktualnienie kopii.

Z nowych lub ulepszonych opcji programu na szczególną uwagę zasługują narzędzia do analizy stron, umożliwiające wyszukiwanie określonych atrybutów i tworzenie raportów, uaktualniony wbudowany edytor QuickTime, nowe atrybuty 360Code (jak NoEdit, chroniący przed zmianami np. ważne skrypty), możliwość użycia wielowarstwowych obrazów wykonanych w Photoshopie podczas tworzenia elementów witryny.

Aplikacja ma drobne usterki, np. usuwanie listy Historii podczas zmiany widoku obszaru roboczego. Jednak niewielkie wady nie wpływają w istotny sposób na pracę z nią - GoLive jest wartościowym narzędziem, przydatnym w pracy projektanta i webmastera.