Adobe Mars przeciw Microsoft XPS

Technologia XPS Microsoftu - znana wcześniej jako Metro - może stać się poważnym zagrożeniem dla panującego na rynku formatu PDF firmy Adobe. Dlatego też Adobe opracowało nowy format oparty na języku XML, zawierający także obsługę standardów takich jak SVG, PNG, JPG, JPG2000, OpenType, czy Xpath.

Firma Adobe zdobyła większość rynku dzięki dokumentom PDF, jednak konkurencja nie śpi i gigant z Redmond wprowadził swój własny, oparty na XML-u format XPS, który jest na przykład natywnie obsługiwany w systemie Windows Vista. W odpowiedzi na to Adobe opracowało i udostępniło wersję testową swojego własnego formatu Mars.

Można go najlepiej scharakteryzować jako połączenie PDF i XML. Podobnie jak konkurent korzysta ze spakowanego kontenera ZIP, dodatkowo obsługując nowe standardy - takie, jak SVG, PNG, JPG, JPG2000, OpenType, czy Xpath. Adobe twierdzi, że jest wiele powodów, dla których użycie XML-a jest wskazane. Przede wszystkim znacznie ułatwia to "wyciąganie" danych z dokumentów, indeksowanie dużych plików, generowanie treści z baz danych, czy aplikacji biznesowych. Znacznie upraszcza także weryfikację poprawności i analizę takich dokumentów.

Pliki w formacie Mars są już obsługiwane przez programy Adobe Acrobat 8 i Reader 8 poprzez zewnętrzną wtyczkę, którą można bezpłatnie pobrać z witryny producenta. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że nie jest to jeszcze wersja finalna i nie wszystko jest jeszcze zoptymalizowane i zaimplementowane.

Więcej o Adobe Mars.


Zobacz również