Adobe Photoshop Elements 3


Przeglądanie fotografii

Przeglądarka plików pozwala na szybki podgląd zbioru zdjęć czy grafik dostępnych na dysku naszego komputera. W górnej części zawiera wykres, który przedstawia kolejne dni i pozwala na przeglądanie zdjęć na podstawie daty ich utworzenia.

To bardzo wygodna cecha, ułatwia szybkie wyszukiwanie zdjęć z danego okresu. Aby zmienić podgląd wyświetlanych fotografii, wystarczy dwukrotnie kliknąć w słupek reprezentujący kolejne dni na osi czasu lub przesunąć suwak z podglądem daty.

Wszystkie miniaturki można wygodnie powiększać lub pomniejszać za pomocą suwaka powiększenia dostępnego w dolnej części ekranu.

W oknie przeglądarki możliwe jest także wykorzystanie przycisków Rotate Left i Rotoate Right do odwrócenia wybranych fotografii. To duże ułatwienie, w ten sposób nie trzeba otwierać pojedynczych zdjęć. Można dokonać przekształcenia kształtu już w trybie podglądu miniaturek, co w znaczący sposób podnosi komfort przeglądania zdjęć, szczególnie w trybie pełnoekranowym.

Dowolne zdjęcie można otworzyć w trybie indywidualnego podglądu.

W tym celu wystarczy kliknąć dwukrotnie w miniaturkę lub zastosować suwak powiększania do maksymalnej postaci.

Strzałka Back lub przycisk Browse All Photos pozwalają powrócić do trybu przeglądania wszystkich miniaturek w katalogu. W tym celu możliwe jest także użycie odpowiedniego przycisku na myszce komputerowej - działa to podobnie jak w oknie przeglądarki internetowej.

Przycisk Photo Review (F11) - znajdujący sie w dolnej części ekranu Organizer - daje dostęp do pełnoekranowego podglądu kolejnych fotografii za pomocą panelu sterowania lub trybu automatycznego z przejściami ekranowymi i wybranym podkładem muzycznym. To bardzo przyjemny sposób przeglądania. Za pomocą panelu sterowania jest także możliwe bezpośrednie drukowanie, edytowanie, a także oznaczanie i katalogowanie wybranych fotografii. Ciekawostką i dużą wygodą jest także tryb Photo Compare, który umożliwia porównywanie różnych wersji obrazu w trybie pełnoekranowym.

Katalogowanie fotografii

Katalogowanie zdjęć i grafik bardzo ułatwia zachowanie porządku w obszernych zbiorach na dysku komputera. Adobe Photoshop Elements 3 dostarcza nam bardzo wygodne narzędzia.

Adobe Photoshop Elements 3
Adobe Photoshop Elements 3
W oknie Organizer w prawej części ekranu dostępna jest zakładka Tags. Umożliwia ona łatwe oznaczanie wybranych grafik. Pozwola to na wygodne sortowanie katalogowanie i wyszukiwanie grafik na podstawie różnorodnych kryteriów.

Przyjrzyjmy się bliżej palecie zwanej Tags. Widoczne są tu różne katalogi, przeznaczone do sortowania zdjęć. I tak przykładowo, gdybyśmy chcieli wszystkie zdjęcia ulubionej osoby umieścić w jednym "wirtualnym" katalogu, można by przenieść je do katalogu np. Ania lub umieścić w innym dowolnym.

Dla uzyskania lepszej organizacji zdjęć na dysku jest także możliwe utworzenie nowej, własnej struktury zarówno katalogów, jak i ich nazw.

Dodatkowo Adobe Photoshop Elements 3 pozwala na prosty system oceny i różnicowania zdjęć pod kątem jakości, tematyki czy po prostu sympatii. System oceny za pomocą gwiazdek (Favorites - ulubione) pozwala pogrupować zdjęcia najciekawsze i najlepsze w jednym miejscu, niezależnie od ich tematyki.

Aby dodać zdjęcie do wybranej kategorii (katalogu), wystarczy przeciągnąć nazwę tej kategorii na zdjęcie, przeciągnąć zdjęcie na wybraną kategorię lub kliknąć w miniaturkę prawym klawiszem.

Z dostępnego menu kontekstowego wybieramy wówczas polecenie Attach Tag wraz z nazwą wybranej kategorii.

Jedno zdjęcie może być przydzielone do kilku różnych kategorii. W ten sposób możliwe jest sortowanie fotografii zarówno pod względem tematycznym, osobowym, jak również jakościowym. Ulubione fotografie (oznaczone dużą liczbą gwiazdek) mogą być przeglądane i katalogowane niezależnie od innych kategorii. Aby teraz szybko odszukać potrzebne zdjęcie, można posłużyć się kilkoma mechanizmami.

Dwukrotne kliknięcie w nazwę danej kategorii wyświetla dołączone do niej obrazy. Dodatkowo, jeśli umieścimy symbol lornetki (wyszukiwania) w dowolnej innej kategorii, program wyświetli te obrazy, które są dostępne w obu kategoriach. Jeśli nie ma w obu kategoriach wspólnych elementów - Adobe Photoshop Elements dodatkowo wyświetli zawartość kolejnego katalogu.

To bardzo wygodny i wydajny sposób sortowania i katalogowania fotografii na dysku.