Adobe Photoshop Elements 3


Aby dokonać korekty efektu czerwonych oczu, wystarczy wybrać narzędzie i przeciągnąć (wraz z wciśniętym klawiszem myszki) nim ponad obszarem do korekty (ponad oczami). Redukcja efektu czerwonych oczu działa szybko i skutecznie

- dokonać automatycznej, inteligentnej korekty Smart Fix. Wystarczy tylko kliknąć w przycisk automatycznej korekty lub suwakiem wybrać stopień korekcji

- dokonać korekcji jasności i kontrastu. W tym celu w sekcji Lighting używamy suwaka, który pozwoli zaciemnić zbyt jasne obszary obrazu - Darken Highlights. Suwaka Lighten Shadows

- by rozjaśnić najjaśniejsze elementy obrazu lub suwaka Midtone Contrast do sterowania kontrastem zdjęcia

- dokonać korekcji kolorów w sekcji Color. Odpowiednie suwaki pozwalają na edycję nasycenia barw - Saturation, przesunięcia koloru - Hue, uzyskania różnej temperatury (odcienia) zdjęcia

- Temperature oraz dodatkowego koloru - Tint

- poprawić ostrość obrazu za pomocą suwaka Sharpen.

Narzędzia szybkiej korekcji są proste do stosowania i jednocześnie dają możliwość zresetowania (anulowania) poczynionych zmian obrazu.

Wystarczy wykorzystać aktywną ikonkę Cancel w sekcji, gdzie właśnie dokonaliśmy zmian.

Standard Edit

Korekcja i praca z obrazem w trybie Standard Edit odbywa się już w pełnym środowisku Adobe Photoshop

Elements 3. Okno i narzędzia programu w dużym stopniu odpowiadają działaniem i wyglądem tym, które znamy z profesjonalnej wersji Photoshopa.

W dalszej części artykułu przedstawię kilka najciekawszych narzędzi korekcji, retuszu i edycji dostępnych w najnowszej wersji Adobe Photoshop Elements 3.

Korekcja kolorów i kontrastu

Narzędzia edycji koloru i kontrastu (podobne w działaniu jak w trybie Quick Fix) są dostępne w menu górnym Enhance. Dodatkowo znajdziemy tu kilka innych narzędzi dobrze znanych z profesjonalnej wersji Photoshopa.

Do najciekawszych narzędzi korekcji barwnej i tonalnej w moim przekonaniu zaliczyć należy:

Sterowanie światłem i kontrastem

Adobe Photoshop Elements 3
Adobe Photoshop Elements 3
Levels (Ctrl+L) dostępne w menu Enhance/Adjust Lighting/Levels - narzędzie do sterowania poziomami jasności i kontrastem. Popularne narzędzie Levels działa dokładnie tak samo, jak w pełnej wersji programu Photoshop. Wyświetlony w palecie wykres (Histogram), przedstawia rozkład pikseli w aktywnym dokumencie (ew. obszarze selekcji). Na osi poziomej są odłożone poziomy jasności. Po lewej stronie najniższe (najciemniejsze), w środkowej części średnie, a im bliżej prawej - poziomy najwyższe, czyli najjaśniejsze elementy grafiki.

Na osi pionowej odłożona jest liczba pikseli o danym poziomie jasności.

W ten sposób histogram bardzo precyzyjnie opisuje rozłożenie poziomów jasności w wybranym dokumencie.

Do regulacji poziomów jasności wykorzystujemy trzy suwaki, znajdujące się poniżej wykresu, tzw. Input Levels. Prawy (biały) suwak służy do ustalania punktu bieli (rozjaśniania obrazu), środkowy suwak (gamma) do kontroli kontrastu, zaś suwak lewy (czarny) do zaciemniania.

Shadow/Hightlight - fantastyczne narzędzie - które pozwala za pomocą suwaków sterować rozjaśnianiem cieni, zaciemnianiem najjaśniejszych części obrazu oraz ogólnym kontrastem fotografii.

Sterowanie kolorem

Adobe Photoshop Elements 3

Hue/Saturation - narzędzie pozwalające na swobodne kształtowanie kolorystyki i nasycenia barw w obrazie. Działa dokładnie tak samo, jak w pełnej wersji Photoshopa. Suwak Hue - pozwala sterować barwą, Saturation - nasyceniem kolorów, a Lightness - jasnością. W polu Edit możemy wybrać, na jakich próbkach koloru chcielibyśmy pracować. Dodatkowe użycie pola Colorize - pozwala szybko uzyskać efekt typu Sepia lub w podobnym stylu czarno-białe grafiki kolorowane.

Remove Color - szybki sposób na uzyskanie grafiki w odcieniach szarości

Variations - wizualne narzędzie, które umożliwia dopasowanie kolorystyki pracy za pomocą prostych kliknięć w miniaturki obrazu o różnym działaniu. Warto pamiętać, by przed dokonaniem edycji w tym trybie wybrać część kolorystyki obrazu, na jakiej chcemy dokonać szczegółowej edycji (światło, cienie, nasycenie itp.) w lewej części okna.