Adobe SVG Viewer 3.0 na rynku

Adobe wydała nową wersję programu SVG Viewer, oferującą zestaw nowych funkcji oraz współpracę z Mac OS X i systemami Windows.

SVG czyli Scalable Vector Graphics to stosunkowo nowy format plików graficznych oparty na języku XML, który pozwala projektantom tworzyć dynamicznie generowane grafiki na podstawie danych czasu rzeczywistego. Adobe SVG Viewer to aplikacja umożliwiająca użytkownikom przeglądanie i modyfikowanie obrazów SVG. Według zapewnień Adobe, SVG Viewer 3.0 zapewnia znaczącą poprawę wydajności oraz nowe opcje w pełni zgodne ze specyfikacją SVG 1.0. Do wprowadzonych w wersji 3.0 zmian należy m.in. obsługa profili kolorów, opcje linkowania plików SVG, obsługa właściwości CSS (Cascade Style Sheets), modyfikowalne menu kontekstowe oraz nowy mechanizm skryptów oferujący zestaw JavaScripts pracujących wewnątrz plików SVG. Adobe SVG 3.0 Viewer jest dostępny w 15 wersjach językowych i oferowany wraz z Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com


Zobacz również