Adobe łata Photoshopa i Illustratora

W dwóch aplikacjach wchodzących w skład pakietu Creative Suite 2 znaleziono luki, które mogłyby zostać wykorzystane do uruchomienia niebezpiecznego kodu na komputerze ofiary. Firma Adobe przygotowała już stosowne patche dla Photoshopa CS2 i Illustratora CS2 i zaleca ich pobranie i instalację użytkownikom zarówno Windows jak i Mac OS X.

Niezałatana luka mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której włamywacz mógłby nadać sobie uprawnienia administratora systemu i w tajemnicy przed użytkownikiem uruchamiać na jego komputerze wszelkie programy, odczytywać i kasować dane, jak też zastępować je niebezpiecznymi plikami wykonywalnymi. Lukę wykryli naukowcy z uniwersytetu w Princeton.

Koncern Adobe zamierza wdrożyć comiesięczny cykl udostępniania patchy i uaktualnień dla swoich produktów (na wzór Microsoftu, który publikuje łaty w każdy drugi wtorek miesiąca). Nie wiadomo jeszcze, kiedy zamierzenia te mają być zrealizowane - przedstawiciele Adobe nie podali konkretnych dat, ma to jednak nastąpić jeszcze w tym roku.

Łata dla Windows

Łata dla Mac OS X