Adobe nawiąże współpracę z Mozillą

Koncern Adobe oraz Fundacja Mozilla zamierzają podjąć współpracę mającą na celu opracowanie standardu języka skryptowego, który mógłby być wykorzystywany do tworzenia interaktywnych aplikacji dla Adobe Flash Playera i przeglądarki Firefox. W tym celu Adobe przekaże Mozilli fragmenty kodu maszyny wirtualnej języka ActionScript (ActionScript Virtual Machine).

Programiści Mozilli dysponujący znajomością kodu maszyny wirtualnej AVM będą - w ramach nowego open source'owego projektu Tamarin - pracować nad implementacją czwartego wydania specyfikacji języka ECMAScript, czyli podstawowych (ustandaryzowanych przez ECMA) elementów JavaScriptu, skryptowego obiektowego języka programowania.

Wirtualna maszyna Tamarin będzie wykorzystywana w ramach silnika JavaScript o nazwie SpiderMonkey, używanego przez przeglądarkę Firefox (oraz inne produkty Mozilli). Celem programistów projektu Tamarin ma być unifikacja języka skryptowego wykorzystywanego przez Firefoksa i Flash Playera, a co za tym idzie dostarczenie deweloperom open source'owej maszyny wirtualnej umożliwiającej tworzenie i implementację bogatych aplikacji interaktywnych dla obu tych platform.

Ostatnia wersja specyfikacji ECMAScript nosi numer 3. Nad rozwojem ECMAScript 4 czuwa organizacja ECMA International - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Standaryzacji Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych. Warto wspomnieć, iż na specyfikacji ECMAScript są oparte Języki JavaScript firmy Sun oraz JScript Microsoftu.

Adobe zapowiada aktywny udział w pracach nad projektem Tamarin. Oficjalne ogłoszenie współpracy ma nastąpić dziś (7 listopada) na konferencji Web 2.0 Conference w San Francisco.