Adobe poprawia licencję, Photoshop Express przestaje straszyć

Pierwsza wersja licencji online'owej odmiany Photoshopa u wielu użytkowników powodowała zdenerwowanie, bowiem zawarte w niej klauzule odbierały internaucie większość praw do jego własnych fotografii. Adobe postanowiło czym prędzej rozwiązać problem.

W licencji EULA Photoshop Express pojawiły się takie oto restrykcyjne sformułowania: (...) Licencja ta umożliwia firmie Adobe używanie, dystrybucję, czerpanie dochodów lub innych form wynagradzania, modyfikację, adaptację, publikowanie, tłumaczenie, publiczne wyświetlanie lub wystawianie Twoich materiałów (częściowo lub w całości) oraz ich włączenie do innych materiałów lub prac w jakimkolwiek formacie i na jakimkolwiek nośniku znanym obecnie lub wynalezionym w przyszłości.

Nowa wersja licencji ma zostać oficjalnie opublikowana w czwartek, 10 kwietnia. Zawarte w niej restrykcyjne zasady zostały objaśnione i nie brzmią już odstraszająco - nie wynika z nich też, że Adobe uzyskuje niezbywalne prawo do swobodnego dysponowania materiałami należącymi do użytkownika. Podkreślono również, że głównym celem licencji jest zagwarantowanie firmie praw do udostępniania Photoshop Express jako usługi.

Dodatkowe informacje: "Adobe gives Photoshop Express EULA a much-needed revamp" (w języku angielskim)


Zobacz również