Adobe: technologia dostępu do danych w formule open source

Adobe Systems planuje udostępnienie kodu źródłowego swojej technologii zdalnego dostępu i wymiany wiadomości w postaci produktu open source BlazeDS.

Zdalna funkcjonalność Adobe pozwala na łączenie klientów Flex z logiką biznesową serwerów Java. Oprogramowanie wymiany wiadomości pozwala na budowanie aplikacji działających w czasie rzeczywistym, służących do dostarczania danych na poziom klienta.

Pakiet w wersji open source ma umożliwić projektantom łączenie rozproszonych danych zaplecza przetwarzania i dostarczanie ich do Adobe Flex i Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime). Po stronie klienta używany jest Adobe Flash Player.

Zobacz również:

  • Google buduje bazę podatności aplikacji open source

BlazeDS, który reprezentuje usługi danych, umożliwia tworzenie połączeń z aplikacjami internetowymi w celu zapewnienia funkcjonalności współpracy lub dostarczania danych. Projektanci mogą także łączyć stronę klienta z aplikacjami serwerowymi, obejmującymi komponenty Java i Adobe ColdFusion.

Funkcjonalność zdalna jest używana przede wszystkim do tworzenia zdalnych zleceń wysyłanych do istniejących struktur logiki biznesowej, podczas gdy technologia wymiany wiadomości jest używana najczęściej do wysyłania strumieni danych w stronę klienta. Taka funkcjonalność była wcześniej dostępna dla przedsiębiorstw jedynie jako element oferty Adobe LiveCycle Data Services ES.

Społeczności open source została także udostępniona specyfikacja protokołu Adobe AMF (Action Message Format), która jest firmowym protokołem danych binarnych. AMF używany jest w ramach funkcjonalności zdalnej do osiągania logiki biznesowej po stronie serwerowej.

Implementacja funkcjonalności zdalnej Adobe opiera się na Javie, ale firma pracuje już nad projektem open source, o nazwie AMF PHP, implementującym ten protokół w PHP.

BlazeDS ma być udostępniany na zasadach licencji Lesser GPL v3 na początku roku 2008. Wersja beta BlazeDS i AMF dostępna jest na witrynie Adobe Labs. Korzystanie z BlazeDS wymaga biblioteki klienta, która jest dołączona do Flex SDK i Flex Builder.

Firma planuje także udostępnienie subskrybowanej usługi Adobe LiveCycle Data Service Community Edition, wykorzystującej elementy BlazeDS.