Adres bez małpy?

Włoska firma DADA proponuje nowatorskie rozwiązania, dzięki którym tradycyjne adresy internetowe pozbędą się znaku @.

Firma DADA zgłosiła propozycję ujednolicenia systemu adresowego, używanego dotychczas w Sieci. Dzięki opracowanej przez nią technologii przekierowywania wiadomości, adresaci będą mogli odebrać je na każdym urządzeniu, dysponującym dostępem do Sieci.

System miałby w założeniu zastąpić obecnie używane adresy internetowe, bazujące na znaku @. Zamiast tego wykorzystywano by imię i nazwisko konkretnej osoby, zakończone sygnaturą .pid. W proponowanym systemie przykładowy adres wyglądałby następująco: www.Imię.Nazwisko.pid. Według Alessandra Sordiego, głównego inżyniera firmy, taki sposób adresowania, bazujący na opracowanych przez jego przedsiębiorstwo zasadach i technologiach, zrewolucjonizuje komunikację sieciową. Główną wadą systemu, nad której wyeliminowaniem pracuje teraz zespół twórców, jest konieczność dodawania cyfr do popularnych kombinacji imion i nazwisk, (np. Jan Kowalski), w celu nadania im cech unikatowych.

Propozycja firmy DADA została skierowana do ICANN. W analizie skrytykowano podatność na błędy i niedostateczne zabezpieczenia systemu, zwrócono jednak też uwagę na liczne korzyści, płynące z ujednolicenia systemu adresowego.


Zobacz również