Advanced IMAP Controls

GMail Labs udostępniły nowy dodatek do darmowego systemu poczty elektronicznej GMail - Advanced IMAP Controls, który pozwala jeszcze lepiej dostosowywać współpracę klienta email łączącego się z serwerami Google, przy wykorzystaniu protokołu IMAP.


GMail Labs udostępniły nowy dodatek do darmowego systemu poczty elektronicznej GMail - Advanced IMAP Controls, który pozwala jeszcze lepiej dostosowywać współpracę klienta email łączącego się z serwerami Google, przy wykorzystaniu protokołu IMAP.

Advanced IMAP Controls

Informacje:http://mail.google.com

Historia współpracy pomiędzy IMAPi GMailem jest długa i obfitowała w wiele różnych, często zaskakujących rozwiązań, nierzadko powodujących problemy z obsługą poczty. Pierwsza implementacja protokołu IMAP została zastosowana w GMailu w październiku 2007 roku, jako spełnienie dotychczasowych próśb użytkowników poczty - był to jeden z najczęściej wysuwanych postulatów. Od tej pory Google rozszerzał możliwości klienta email o nową funkcjonalność, którą oferuje konkurent POP3. Udostępnione Advanced IMAP Controls wnosi szereg nowych i ciekawych opcji konfiguracyjnych, wobec których nie można przejść obojętnie. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Czym jest IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol) jest internetowym protokołem pocztowym, który stworzono w celu zastąpienia archaicznego POP3. Stary protokół umożliwia jedynie pobieranie i usuwanie wiadomości email przy użyciu serwera systemu pocztowego. IMAP natomiast pozwala zarządzać katalogami pocztowymi oraz zawiera wsparcie dla pobierania i operowania listami, które znajdują się na serwerze. Protokół umożliwia wstępne ściąganie jedynie nagłówków wiadomości, a dopiero potem całych maili pochodzących ze skrzynki odbiorczej. Poza tym IMAP oferuje szeroko pojętą funkcjonalność pozwalającą zdalnie zarządzać zarówno katalogami, jak i wiadomościami. Mimo faktu, że IMAP oferuje więcej możliwości w stosunku do POP3, nadal nie doczekał się implementacji w wielu popularnych systemach pocztowych.

Idzie nowe

Advanced IMAP Controls

Advanced IMAP Controls

GMail znany jest z tego, iż do zarządzania wiadomościami email wykorzystuje rozwiązanie bazujące na kategoryzujących etykietach, w przeciwieństwie do powszechnie używanych przez inne systemy pocztowe folderów. Ma to swoje plusy i minusy. Z pewnością fakt ten daje szybszy dostęp do poczty email, dzięki wstępnemu pobieraniu przez klienta jedynie nagłówków wiadomości. Warto zauważyć, że fakt ten powodował wiele problemów i komplikacji podczas procesu zarządzania pocztą, gdy konto oparte było na protokole IMAP. Wraz z Advanced IMAP Controls problem został rozwiązany. W tym celu, po uaktywnieniu dodatku, wystarczy po prostu przejść do zakładki Etykiety znajdującej się w menu Ustawienia i usunąć zaznaczenie pola przy Pokaż w kliencie IMAP. Spowoduje to, że odpowiedni folder zostanie usunięty z IMAP, przez co klient pocztowy zostanie odciążony od głównego katalogu GMaila z nowymi wiadomościami - Odebrane.

Protokół IMAP ma pewną ciekawą funkcjonalność, której nie ma POP3, mianowicie możliwość oznaczania wiadomości jako gotowych do skasowania. W skrócie, opcja jest czymś pomiędzy istnieniem maila w folderze Odebrane, Wysłane lub innym, a koszem systemu pocztowego. Przy użyciu Advanced IMAP Controls istnieje możliwość dezaktywacji automatycznego procesu kasowania emaili czy też usuwania ich do kosza, po tym jak nie są widoczne w IMAP. Domyślnie GMail usuwa takie wiadomości natychmiast po oznaczeniu. Rozszerzenie z GMail Labs pozwala wykonać tę czynność dopiero podczas następnej sesji z systemem pocztowym. W bardzo podobny sposób oznaczać można wiadomości, które chcemy zarchiwizować. Jeśli życzymy sobie, aby usunięte maile, które nie figurują już w żadnym innym katalogu IMAP były usuwane (tym samym trafiały do katalogu Kosz) zamiast do folderu Odebrane w GMailu, to wystarczy przejść do karty Przekazywanie i POP/IMAP (w sekcji Dostęp IMAP) i zaznaczyć opcję Gdy wiadomość jest usuwana z ostatniego widocznego folderu IMAP: i wskazać pozycję Przenieś wiadomość do folderu Kosz Gmaila. Jeśli życzymy sobie natychmiastowego usuwania emaili to wybieramy opcję Natychmiast usuwaj wiadomości na zawsze. Pozwoli to zmienić domyślne zachowanie się klienta GMail w czasie archiwizowania wiadomości.

Pamiętajmy, że opisywaną funkcjonalność Advanced IMAP Controls z powodzeniem stosować można nie tylko w domyślnym kliencie pocztowym GMail, lecz także wtedy, gdy korzystamy z poczty Google przy użyciu urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe. Podsumowując, dzięki nowemu rozszerzeniu z GMail Labs użytkownicy poczty wykorzystujący do komunikacji klient/serwer IMAP otrzymują opcje, które nie tylko rozwiązują dotychczasowe problemy ze wspomnianym protokołem, lecz także dostają nową funkcjonalność.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do Gmail Labs, należy zmienić język na English US, włączyć rozszerzoną obsługę IMAP na liście dodatków Gmail Labs, a potem ponownie zmienić język na polski.

Plusy:

  • bardziej elastyczna obsługa poczty
  • krok ku rozwiązaniom mobilnym

Minusy:

  • kłopotliwa obsługa Gmail Labs w polskiej wersji

Ocena: 8/10

Podsumowanie: Wartościowy krok w kierunku uniwersalizacji poczty, szczególnie w dobie powszechności urządzeń mobilnych .