Aero2 z mechanizmem CAPTCHA od 1 kwietnia. To nie żart

Zgodnie z zapowiedzią spółka Aero2 wprowadził w swojej usłudze Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI) mechanizm CAPTCHA.

Aero2 to spółka która po uzyskaniu koncesji na budowę sieci LTE zobowiązała się do udostępnienia ograniczonej czasowo (do 21 grudnia 2016 roku) usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI). Pomimo maksymalnej prędkości 512 kb/s cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem internautów, z których część pomimo mechanizmu rozłączania co 60 minut praktycznie ciągle (dzięki zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania) pobiera dane. I właśnie ten proceder spółka postanowiła ukrócić zapowiadając we wrześniu 2013 roku wprowadzenie mechanizmu CAPTCHA, który będzie wymagał przy nawiązaniu połączenia wpisania w oknie logowania wyświetlonego w innym oknie ciągu znaków.

No i po zawodach...

Jak czytamy na stronie Aero2.pl wspomniany mechanizm zostanie wprowadzony od jutra, czyli 1 kwietnia.

Zobacz również:

  • Koniec z irytującą weryfikacją CAPTCHA?
  • x-kom - elektronika w promocjach [07.12.2021]

"Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do jeszcze szerszego upowszechnienia BDI i wyrównania szans w dostępie do Internetu dla osób wykorzystujących Bezpłatny Dostęp do Internetu zgodnie z decyzją Prezesa UKE, w szczególności wśród osób wykluczonych cyfrowo, nie mających innej formy dostępu do Internetu, które karty SIM BDI używają jako dostęp do wiadomości i poczty, czy przeglądania stron www."

Nowy mechanizm będzie wprowadzany sukcesywnie przez pierwszy tydzień (nie przy każdym nowym połączeniu wymagane będzie wymaganie wpisanie captcha). Co ważne, spółka Aero2 nie zapomniała o osobach dysfunkcją wzroku, którym umożliwiła wyłączenie mechanizmu po złożeniu popartego odpowiednimi dokumentami wniosku.