Afryka bliżej Azji

Chińskie i indyjskie inwestycje oraz handel mogą walnie przyczynić się do wzrostu gospodarczego w krajach Afryki - stwierdza raport Banku Światowego.

Jak wskazuje opracowanie Banku Światowego "Afrykański Jedwabny Szlak - nowy front gospodarczy Chin i Indii", już w chwili obecnej Azja jest odbiorcą 27% afrykańskiego eksportu, głównie za przyczyną Chin i Indii. Azja potroiła od 1990 roku swój import z Afryki.

Eksport towarów azjatyckich do Afryki rośnie w tempie 18% rocznie, szybciej, niż do krajów innych kontynentów. Bank Światowy ocenia, że reformy handlu w Chinach i Indiach jeszcze wzmocnią tą tendencję. Rekomenduje zniesienie przez kraje azjatyckie ceł na towary afrykańskie. Kraje afrykańskie powinny z kolei, zdaniem autorów raportu, pracować nad poprawą instytucji rynkowych, jakości rządów i wspierać konkurencyjność. Potrzebna jest także praca nad poprawą infrastruktury i porozumień handlowych w obrębie Afryki. Wszystko to może stać się napędem realnego, od dawna oczekiwanego rozwoju gospodarczego na tym kontynencie - przy wsparciu przeżywających złoty okres potęg azjatyckich.