Agencje ratingowe pod lupą MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdził, że agencje ratingowe nieumyślnie przyczyniły się do destabilizacji rynku finansowego.

Agencje ratingowe powinny podlegać ściślejszemu nadzorowi - czytamy w przygotowanym przez MFW raporcie "Financial Stability Report".

Agencje mają wpływ na koszty kapitału emitentów długu i mogą mieć wpływ na stabilność finansową. Mogą także wpływać na zarządzających funduszami, którzy decydują o tym, które obligacje zachować. Według raportu, na świecie działa 70 agencji ratingowych, jednak tylko trzy: Moody’s, Fitch oraz Standard and Poor’s mają globalny zasięg.

MFW podkreśla, że agencje ratingowe powinny być "zniechęcane do opóźnienia zmian w ratingach". Politycy powinni kontynuować wysiłki zmierzające do zredukowania ich zależności od ratingów kredytowych. Tam, gdzie jest to możliwe powinny być usunięte lub zastąpione odniesienia do ratingów w przepisach i ustawach oraz w polityce banku centralnego.

Ogólnie rzecz biorąc, ratingi sprawdzają się gdy dług państwowy jest zagrożony, jednak większą uwagę powinno się przywiązywać do kompozycji długu i odpowiedzialności warunkowej, może to pomóc w poprawie jakości ratingów - podał MFW w swoim raporcie. Zaapelowano także do agencji ratingowych aby zapewniły, że ich metody są transparentne i nie występuje konflikt interesów.