AjaxAnywhere na licencji Apache

Pojawiła się nowa wersja biblioteki AjaxAnywhere 1.1. Oprócz wielu naprawionych błędów i nowych funkcji zmieniła się także licencja, na zasadach której udostępniany jest projekt. Zamiast LGPL, AjaxAnywhere używa teraz drugiej wersji bardzo liberalnej licencji Apache.

Więcej o technologii Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) można dowiedzieć się na przykład ze stron Wikipedii. Umożliwia ona tworzenie bardziej interaktywnych aplikacji webowych z użyciem kombinacji HTML lub XHTML i CSS jako warstwy prezentacyjnej, DOM (Document Object Model) i JavaScript w celu dynamicznej manipulacji i modyfikacji prezentowanych informacji oraz XMLHttpRequest do asynchronicznej komunikacji z serwerem w celu wymiany danych.

Wśród zmian w wersji 1.1 znajdziemy między innymi łatwiejszą integrację z JSF (JavaServer Faces) comandButton - dzięki dodanej nowej funkcji substituteSubmitButtonsBehavior oraz wsparcie dla autoryzacji bazującej na formach HTML. Oprócz tego otrzymujemy łatwiejszą integrację z Spring, poprawę obsługi wyjątków JavaScript oraz zmianę API po stronie serwera (bardziej intuicyjne nazwy metod).

Na witrynie projektu można obejrzeć demonstracyjne strony wykorzystujące technologię udostępnianą przez AjaxAnywhere.

Strona projektu AjaxAnywhere


Zobacz również