Akademy 2008 w Belgii

Ustalono miejsce i czas corocznego spotknia programistów i użytkowników środowiska graficznego KDE. Akademy 2008 tym razem odbędzie się w Belgii w dniach od 9 do 16 sierpnia przyszłego roku w instytucie De Nayer Institute.

Organizatorem przyszłorocznego wydarzenia są Barta Cerneels i Wendy Van

Craen, którzy zaproponowali lokalizację De Nayer Institute jako centrum konferencji. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Instytut na co dzień korzysta ze środowiska KDE. Konferencja będzie tadycyjnie podzielona na trzy wydarzenia: wykładów programistów KDE, dorocznego spotkania KDE e.V. oraz sesji hakowania nowej edycji środowiska.

Dla osób bardzo zaangażowanych w projekt KDE jest możliwość pokrycia kosztów podróży i pobytu podczas całej konferencji. Więcej informacji znaleźć można pod tym adresem.


Zobacz również