Aktywny rynek fuzji i przejęć

W mijającym roku na polskim rynku fuzji i przejęć wolumen transakcji wyniósł ok. 11 mld euro, był to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2009 - wynika z szacunków ekspertów Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.

Polska pozytywnie wyróżnia się na tle regionu Europy Środkowej i Wschodniej - w całym obszarze wartość transakcji M&A spadnie w tym roku o 10%, a ilość wzrośnie o 15% (podczas gdy w naszym kraju liczba transakcji wzrośnie o 70%). W 2009 r. w regionie CEE zawarto ok. 300 transakcji M&A o łącznej wartości ok. 16 mld euro.

Z raportu wynika, że najwięcej transakcji fuzji i przejęć odnotowano w branżach: energetycznej, chemicznej, budowlanej, medialnej i IT oraz w dystrybucji i handlu.

W nadchodzącym roku jedną z największych transakcji będzie przejęcie Energi przez PGE - jej wartość szacowana jest na 7,5 mld zł. Zdaniem ekspertów będzie można także obserwować aktywność M&A w sektorze przemysłu wydobywczego - spółki takie jak Jastrzębska Spółka Węglowa i KHW mogą zmienić strukturę własnościową.

Uwagę będzie przyciągać także sektor chemiczny, przede wszystkim za sprawą Zakładów Azotowych Puławy, które zgłosiły chęć inwestycji m.in. w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych S.A.

"Przewiduję, że duża aktywność zarówno rodzimych jak i zagranicznych spółek na rynku M&A w Polsce w 2010 r., będzie mieć swoją kontynuację i w roku nadchodzącym. Na pewno czeka nas bardzo ciekawy czas, choćby dlatego, że będą finalizowane transakcje, które ze względu na swoją złożoność, nie zostały zamknięte do grudnia 2010 r" - mówi Rafał Skowroński, dyrektor departamentu doradztwa Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.