Alarm, alarm! Pomóżmy łamać kody hitlerowców!

Kody Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej, udało się odcyfrować dzięki pracom polskich matematyków w latach trzydziestych. Jednak do dziś pozostały trzy zaszyfrowane Enigmą depesze, z których odkodować udało się tylko jedną...

"Apelujemy do wszystkich internautów - przyłączcie się do naszych wysiłków. Poznajmy plany wojsk niemieckich i przygotujmy się na nie!" Tak mógłby brzmieć komunikat ogłoszony wśród członków koalicji antyhitlerowskiej. Mógłby, gdyby Projekt M4 powstał w latach czterdziestych i gdyby istniał wtedy Internet...

Projekt M4

Twórcy projektu M4 postawili sobie za cel odszyfrowanie depesz zakodowanych z użyciem Enigmy M4. Do współpracy zapraszają wszystkich internautów: każdy może pobrać oprogramowanie klienckie i włączyć się do obliczeń, których celem jest poznanie treści komunikatów.

Projekt wystartował 9 stycznia 2006 roku. Już teraz udało się rozkodować pierwszą z trzech wiadomości. Brzmi ona tak:

Von Looks:

Funktelegramm 1132/19 Inhalt:

Bei Angriff unter Wasser gedrueckt, Wasserbomben. Letzter Gegnerstandort

08:30 Uhr, Marqu AJ 9863, 220 Grad, 8 Seemeilen, stosse nach. 14 Millibar

faellt, NNO 4, Sicht 10.

Więcej informacji i klient do pobrania: witryna Projektu M4 (w języku angielskim)