Albumy zdjęć na DVD

Firma Apex, amerykański producent odtwarzaczy DVD, jako pierwsza otrzymała certyfikat Kodaka, świadczący o możliwości oglądania cyfrowych zdjęć formatu CD Kodak Picture zapisanych na krążkach DVD.

Certyfikowany przez firmę Kodak model odtwarzacza DVD, to oferowane przez firmę Apex urządzenie Digital 5131, którego cena w USA została ustalona na 200 USD. Digital 5131 jest w stanie odtwarzać cyfrowe zdjęcia formatu CD Kodak Picture zapisane na krążkach DVD. Dzięki układowi ESS użytkownik może skorzystać z takich funkcji jak skalowanie zdjęć, obracanie, pokaz slajdów, zoom i efekty specjalne. Kodak wraz ze swoimi partnerami pracuje obecnie nad rozwiązaniem pozwalającym połączyć odtwarzacze DVD z Internetem, dzięki czemu można byłoby przesyłać cyfrowe fotografie pocztą elektroniczną i bezpośrednio publikować na stronach WWW.

http://www.apex.com


Zobacz również