Alcatel-Lucent i thePlatform pracują nad telewizją IP dostępną wszędzie

Strategiczne partnerstwo Alcatel-Lucent i thePlatform to połączenie sieci umożliwiającej dostarczanie treści wysokiej jakości oraz platformy ich dystrybucji. Celem jest ułatwienie dostawcom telewizyjnym tworzenia nowych usług telewizji IP dla różnych rodzajów urządzeń. Zostanie on osiągnięty dzięki wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury sieciowej i skutecznego systemu uwierzytelniania.

Dostawcy telewizji kablowej, satelitarnej oraz IPTV pracują nad TV Everywhere, czyli usługą pozwalającą na dostarczanie telewizji na różne rodzaje urządzań posiadane przez użytkowników. W tym wypadku bardzo ważne jest uwierzytelnianie odbiorców i sprawdzanie, czy faktycznie powinni otrzymywać sygnał telewizyjny. Serwis gigaom.com informuje, że nowozawarte partnerstwo przyśpieszy wprowadzanie usług tego typu.

Innymi słowy, Alcatel-Lucent i thePlatform pomogą w przeniesieniu tradycyjnej telewizji w chmurę obliczeniową. Do tej pory Alcatel-Lucent zapewniał infrastrukturę sieciową dostawcom telewizyjnym na całym świecie i brał udział w stworzeniu 60 telewizji IP oraz 45 serwisów z rozrywką mobilną. thePlatform jest natomiast serwisem dystrybucji i zarządzania przesyłanym obrazem wideo, z którego korzysta m.in. pięciu największych dostawców w Ameryce Północnej.

thePlatform zapewnia dystrybucję programów telewizyjnych na kilka urządzeń tego samego użytkownika przy zastosowaniu uwierzytelnienia, zachowaniu ochrony treści DRM i pełnej możliwości zarządzania przesyłanymi danymi. Sygnał telewizyjny może być w ten sposób przesyłany na urządzenia mobilne, połączone z Internetem telewizory, i dekodery.

Alcatel-Lucent dostarcza technologię Velocix, która pozwala na zarządzanie strumieniem wideo IP. Zapewnia ona ochronę treści, dbałość podobne przeżycia uzyskiwane na różnych urządzeniach i możliwość bardzo szybkiego przesyłu treści w wysokiej jakości. Pozwala na dostarczanie sygnału do źródeł geograficznie najbliższych użytkownikowi i umożliwia jego pobierania jednocześnie z wielu serwerów.

W założeniu, współpraca ma być korzystna dla obu firm oraz operatorów, którzy otrzymają prosty i bezpieczny sposób przesyłania IPTV na różne urządzenia. Skorzystać mają też użytkownicy, gdyż usługi tego typu powinny stać się powszechniejsze i tańsze.