Allaire jako Macromedia

Macromedia za kwotę 360 milionów USD wykupi firmę Allaire Corporation - producenta popularnych edytorów HTML.

W wyniku szacowanej na 360 milionów USD transakcji, firma Macromedia przejmie Allaire Corporation, producenta m.in. popularnego edytora HomeSite oraz aplikacji Cold Fusion Studio. Znane webmasterom produkty oferowane przez Allaire należą do trzech kategorii: narzędzi wizualnych (m.in. HomeSite), narzędzi programistycznych opartych na bazie HomeSite (np.Cold Fusion Studio) oraz narzędzi do tworzenia serwerowych aplikacji Javy (np. Allaire Kawa, Cold Fusion Server, Jrun Server)

Zgodnie z warunkami porozumienia, Allaire będzie korzystać z narzędzi autorskich Macromedii umożliwiających internautom tworzenie multimedialnych witryn oraz generowanie dynamicznych aplikacji sieciowych. Inżynierowie Macromedii będą mieli natomiast dostęp do serwerowych technologii opracowywanych przez Allaire Corporation.

Więcej informacji:

www.macromedia.com