Allegro bez SMS

Serwis aukcyjny wycofał wprowadzoną w końcu ub. roku usługę powiadamiania o wynikach aukcji przez SMS - według informacji Allegro system okazał się niewydolny.

Według komunikatu Allegro, użytkownicy często skarżyli się na opóźnienia w otrzymywaniu SMS-ów oraz dublowanie wiadomości o przebiciach i sytuacji w danej licytacji. Serwis zdecydował więc zawiesić do odwołania uruchomioną w listopadzie ub. roku usługę.

Jak podaje Allegro, "mimo składanych serwisowi zapewnień infrastruktura informatyczna związana z obsługą ruchu SMS dostępna na tę chwilę w Polsce nie spełnia wymogów m.in. aukcji (głównie w zakresie terminowości dostarczania informacji)". SMS-y w Allegro miały służyć nie tylko do powiadamiania użytkownika (usługa "pasywna"), ale i licytowania przez telefon ("aktywna").

Allegro obiecało zwrócić abonentom usługi niewykorzystaną część opłaty powiększoną o rekompensatę w wysokości 30%.


Zobacz również