Allegro - zmiany w cenniku usług

Przedstawiciele serwisu aukcyjnego Allegro.pl informują, że od dnia 18 maja 2004 zmianie ulegną ceny niektórych oferowanych przez serwis usług. Zmiany te dotyczyć mają wysokości opłat za wystawienie przedmiotu na aukcję, opcji dodatkowych, prowizji za sprzedaż i premii za przedpłaty.

Allegro - zmiany w cenniku usług

Od 18 maja 2004, prowizja od sprzedaży produktów o cenie końcowej za jedną sztukę do 50 PLN zostanie obniżona o 20%. Sposób naliczania tej prowizji nie ulegnie zmianie. Wzrosną natomiast opłaty za wystawienie towaru na aukcję, o średnio 5 groszy w każdej z kategorii cenowych. Jedynym wyjątkiem są towary o wartości początkowej od 1,01 do 9,99 PLN. W tym przypadku opłata za wystawienie aukcji będzie niższa o 5 groszy. Na niezmienionym poziomie pozostanie opłata za wystawienie przedmiotów o wartości początkowej od 10 do 24,99 PLN (wynosi ona 25 groszy).

Allegro - zmiany w cenniku usług

Jeśli chodzi o opłaty za usługi dodatkowe, większość z nich po 18 maja będzie wyższa. Zostaną podwyższone opłaty za opcje 'Podświetlenie' (z 5 do 6 PLN) oraz 'Wyróżnienie' (z 10 do 12 PLN). Cena opcji 'Strona kategorii' zostanie obniżona o 10 PLN (obecnie wynosi 39 PLN). Przy wykupieniu dla jednego przedmiotu opcji 'Strona kategorii' oraz 'Strona główna Allegro' jednocześnie, łączna cena pakietu wyniesie 119 PLN (dotychczas 138 PLN). Wielkość opłaty za opcję 'Cena minimalna' (zwracanej w przypadku sprzedaży przedmiotu) będzie zmienna i wyniesie 1% wysokości ceny minimalnej (z dodatkowymi wartościami brzegowymi: co najmniej 2 PLN, maksymalnie 50 PLN).

Od 18 maja pobierana będzie dodatkowa opłata za opcję 'Kup Teraz!' w wysokości 5 groszy, lecz tylko w przypadku zastosowania formatu Aukcja (z licytacją). Opłata ta nie obowiązuje przy wystawianiu przedmiotu po stałej cenie, tj. w formacie 'Tylko Kup Teraz!' (bez licytacji). Przy wystawieniu przedmiotu na 14 dni (najdłuższy dostępny czas trwania) zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 20 groszy. Opłaty za pozostałe opcje dodatkowe nie ulegają zmianie. Całkowicie zrezygnowano natomiast z przyznawania premii za przedpłaty oraz z 10% zniżki na opłaty za wystawienie aukcji do 7 dni.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu otrzymanym od przedstawicieli Allegro: "Obsługa portalu Allegro.pl doskonale zdaje sobie sprawę, że wiele osób korzystających z usług serwisu, zwłaszcza sprzedających, traktuje Allegro.pl jako jedno ze źródeł utrzymania. Dlatego też wszelkie zmiany stawek są dokonywane po dokładnych analizach, a pracownicy Allegro.pl starają się przewidzieć wszelkie skutki dla Kupujących i Sprzedających. Rekonstrukcja dotychczasowego cennika, podobnie jak każda inna zmiana, wymaga czasu, by się z nią zapoznać i dlatego też portal aukcyjny Allegro.pl informuje o planowanych zmianach odpowiednio wcześniej. W ten sposób Użytkownicy serwisu mają czas nie tylko na przyzwyczajenie się do zmian lecz również na ewentualne opracowanie i wdrożenie nowej strategii sprzedaży."

Ze szczegółowymi zmianami w poszczególnych kategoriach można zapoznać się pod adresem:

http://www.allegro.pl/info/new_pricelist.php

Więcej informacji: http://www.allegro.pl