AllofMP3.com - reaktywacja

Rosyjski serwis AllofMP3.com, oskarżany przez zachodnie koncerny fonograficzne o naruszanie przepisów o prawie autorskim najprawdopodobniej wznowi działalność. Usługa została zamknięta w lipcu, nieoficjalnie z wyniku nacisków władz rosyjskich. Teraz jednak moskiewski sąd uznał, iż działanie serwisu nie narusza obowiązującego w Rosji prawa.

Przeciwko Denisowi Kwasowowi, szefowi firmy Mediaservices, do której należy serwis, toczyło się postępowanie karne - został on oskarżony o naruszanie własności intelektualnej. Sąd orzekł, iż Kwasow nie przekroczył przepisów przewidzianych w rosyjskim prawie. Sędzia Jekaterina Szarapowa w uzasadnieniu wyroku stwierdziła też, iż nie zgromadzono przekonujących dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, iż Kwasow był zaangażowany w łamanie prawa.

Kwasow w trakcie procesu argumentował, że - mimo iż serwis AllofMP3 nie płacił zachodnim koncernom żadnych należności z tytułu licencjonowania muzyki, płacił jednak określoną kwotę (15 % zysków) na rzecz organizacji Russian Multimedia and Internet Society. Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) i zrzeszone w niej firmy nie uznają jednak RMIS za swoje przedstawicielstwo w Rosji. Zdaniem IFPI oddalenie zarzutów wobec Kwasowa wcale nie oznacza, że AllofMP3.com zyska prawną podstawę do swoich działań.

Wszystko wzkasuje na to, iż od orzeczenia złożona zostanie apelacja, jednakże pod adresemhttp://www.allofmp3.ru/press.shtml można znaleźć informację, iż "usługa zostanie przywrócona w dającej się przewidzieć przyszłości".

Serwis zamknięto w lipcu tuż przed spotkaniem prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji (informowaliśmy o tym w artykule Koniec AllofMP3.com?). Przypomnijmy, iż był to jeden z warunków, które postawiono Rosji, aby ta mogła liczyć na przyjęcie do Światowej Organizacji Handlu. Właściciele AllofMP3 jednak nie próżnowali, wkrótce potem uruchamiając w Internecie stronę mp3sparks.com, działającą na podobnych co AllofMP3.com zasadach.